W zgodzie i radości

Przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy to cele projektu profilaktycznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Włodawie we współpracy z Policją.

Włodawscy policjanci włączyli się w inicjatywę realizowaną przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Włodawie – projekt profilaktyczny pn. „W zgodzie i radości – program przeciwko przemocy i agresji”. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, kształtowanie atmosfery życzliwości, nauka radzenia sobie z negatywnymi emocjami i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz nabycie umiejętności reagowania na zjawisko przemocy. – W ramach projektu szkoła prowadziła wiele działań, jednym z nich był cykl spotkań włodawskich policjantów nt. konsekwencji prawnych niewłaściwych zachowań – mówi Elwira Tadyniewcz. – Na prowadzonych zajęciach młodzież została zapoznana z podstawową terminologią z zakresu przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz z procedurą postępowania w przypadku ujawnienia czynów zabronionych popełnianych przez osoby nieletnie. Spotkania niewątpliwie uświadomiły młodym ludziom, że również ponoszą konsekwencje za swoje zachowanie i czyny, które popełniają i to może mieć wpływ na ich dalsze, już dorosłe życie. Zajęcia poruszały także zjawisko nadużyć z zastosowaniem różnych środków telekomunikacyjnych. Młodzież z uwagą słuchała jakie działania w Internecie są postrzegane jako cyberprzemoc, są niezgodne z prawem oraz jak często „niewinne żarty” mogą komuś wyrządzić dużą krzywdę. Niewątpliwie duże wrażenie na uczniach szkoły wywarły przytaczane autentyczne historie, które miały miejsce w Polsce i na świecie, a dotyczyły ich rówieśników. (b)