Wakacje w powiecie krasnostawskim

Wiele osób podczas pandemii koronawirusa zmieniło swoje plany na wakacje. Dla tych, którzy zamierzają spędzić wakacje w domu, gmina Krasnystaw ma do zaoferowania dwa szlaki turystyczne. Obie trasy przebiegają przez Krasnystaw, a podążając nimi można zobaczyć najciekawsze zabytki i miejsca znajdujące się w powiecie.

Szlak niebieski „Tadeusza Kościuszki” rozpoczyna się przy kopcu Tadeusza Kościuszki w Uchańce w sąsiednm powiecie chełmskim. Jego trasa przebiega przez północną część Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i przez Skierbiszowski Park Narodowy, w którym znajduje się 20 tras rowerowych. Podążając szlakiem Kościuszki, można dowiedzieć się o jego powiązaniach z okolicznymi terenami.

Będąc w Krasnymstawie, warto zobaczyć kościół Franciszka Ksawerego, który jest jednym z najważniejszym z zabytków w gminie. Świątynia w stylu barokowym została wybudowana w 1695-1717 i została zaprojektowana przez Jana Delamarsa. Obok świątyni znajduje się kolegium jezuickie, w którego skład wchodzi pałacyk biskupi.

W kolegium jezuickim mieści się też muzeum regionalne. W muzeum znajduje się wiele eksponatów archeologicznych znalezionych w Krasnymstawie i jego okolicach. Najstarsze z nich pochodzi z 12 000 r. p.n.e. W muzeum znajduje się m.in. skarb krzemiennych noży kłośników, grób kultury amfor kulistych z okresu 2500-2000 lat p.n.e. oraz eksponaty z czasów rzymskich, które wskazują, że ludność zamieszkująca te tereny handlowała z Rzymianami.

W centrum miasta można zobaczyć rynek, w którym znajduje się budynek ratusza powstały w latach 20 ubiegłego wieku oraz pozostałości po fundamentach starego ratusza.

Niedaleko Kościoła Franciszka Ksawerego znajduje się XIX-wieczny dworek starościński, który jest pozostałością dawnego zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego. Pierwsze przekazy archiwalne dotyczące folwarku pochodzą z 1782 r. Pierwotnie dwór należał do starostów krasnostawskich i znajdowały się w nim liczne budynki gospodarskie, browar i gorzelnia.

Szlak żółty „Ariański” zaczyna się w Skierbieszewie, na którego wzgórzu zwanym obecnie Zamczyskiem stał średniowieczny zamek. Do naszych czasów zamek nie przetrwał. Pozostały tylko nierówności i zagłębienia. Niedaleko Zamczyska znajduje się pagórek, na którym stał drewniany gród obronny. Datuje się, że zamek istniał już w XIV wieku, na co wskazują znalezione z tego okresu monety.

Jednym z kolejnych przystanków jest Surhów, w którym warto zobaczyć XIX wieczny klasycystyczny pałac. We wnętrzu budynku można zobaczyć przepiękne malowidła o tematyce biblijnej, mitologicznej oraz historycznej.

Podążając dalej szlakiem, zobaczymy ruiny zamku w Krupem. Powstanie zamku datuje się na XVI-XVII wiek. Budowla została zniszczona podczas potopu szwedzkiego. Obecnie w ruinach zamku można zobaczyć m.in.: ściany zamku właściwego, fragmenty północnej bastei, zarysy fos, oraz przedzamcze ze śladami fundamentów bastei. Do ruin warto wybrać się też wieczorem, gdy jego mury są podświetlane, wtedy można go zobaczyć w nowej baśniowej odsłonie. Dla tych, którzy nie mogą zobaczyć ruin zamku mamy dobrą nowinę. Na stronie internetowej gminy Krasnystaw można zobaczyć multimedialną prezentację zamku.

W Krynicy, na tak zwanej górze Ariańskiej znajduje się jedna z nielicznych w Polsce piramid. Piramida zwana też wieżą ariańską została zbudowana najprawdopodobniej w XVII w. przez podkomorzego chełmskiego Pawła Orzechowskiego.

Na końcu szlaku „Ariańskiego” znajduje się kościół św. Jana Chrzciciela w Pawłowie, zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1908-1912.

Na stronie internetowej www.krasnystaw-powiat.pl znajduje się przewodnik, w którym są spisane najważniejsze zabytki i atrakcje powiatu. (jg, kz)