Wakacje z Caritas

200 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi wypoczywa w Firleju i Dąbrowicy. Wakacyjny wypoczynek zorganizowała im Caritas Archidiecezji Lubelskiej.


Najmłodsi poznają historię Polski, uczą się naszego języka, ale i bawią się z rówieśnikami. Do wyboru mają warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy i konkursy. Na lipcowym turnusie są dzieci, dla których jest to często pierwszy kontakt z naszym krajem i językiem. – Według danych Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r 70 proc. osób polskiego pochodzenia nie mówi już po polsku.

Z tego względu przyjazd dzieci do ojczyzny przodków jest tak znaczący – mówi Mateusz Jocek, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Wypoczynek dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi finansowany jest przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku. (EM.K.)