Walczą o ścieżkę

Wraca temat ciągu pieszo-rowerowego od Tarasów Zamkowych, wzdłuż Czechówki i kładki nad Bystrzycą w stronę Bronowic. Pomysł studentów KUL firmuje Rada Kultury Przestrzeni, Tarasy Zamkowe i rady z dzielnic, które zostałyby połączone nowym traktem.


Dziś jest tu wydeptana ścieżka, co pokazuje, że trasa wałem wzdłuż Czechówki i przy ogrodach działkowych cieszy się popularnością. – Proponujemy utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Czechówki od al. Unii Lubelskiej przy Tarasach Zamkowych do ujścia rzeki Czechówki do Bystrzycy oraz budowę nowej kładki pieszo-rowerowej przez Bystrzycę. Dzięki nowemu bulwarowi dzielnice Bronowice i Tatary otrzymają atrakcyjne połączenie ze Starym Miastem, także z Kalinowszczyzną. Propozycja jest zgodna z przyjętą w lutym 2017 roku „Koncepcją sieci pieszej” zawartą w Lubelskich Standardach Pieszych – przekonuje i podkreśla Wojciech Mielniczenko z koła naukowego „KUL Gospodarze”.
Ścieżka doczekała się filmu promującego, a jej koncepcja stała się nawet projektem w Budżecie Obywatelskim. Z racji zmian w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego projekt z nadrzecznym bulwarem nie został dopuszczony do głosowania. – Złożyliśmy również uwagi do projektu nowego planu – dodaje Mielniczenko.
Projekt ma pełne poparcie Rady Kultury Przestrzeni. Ciało doradcze prezydenta Lublina przypomina, że pieszo-rowerowy trakt z Tatar na Stare Miasto wpisuje się w najbliższe plany rewitalizacyjne. – „Rozwiązanie przyczyni się do lepszego skomunikowania Starego Miasta, Tatar, Bronowic i Kalinowszczyzny. Jest także zgodne z projektem rewitalizacji Doliny Bystrzycy, opracowywanym aktualnie przez urząd miasta oraz uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Starych Bronowic. Prosimy o pilne podjęcie działań w celu realizacji tego połączenia” – opiniuje w piśmie do prezydenta miasta Jan Kamiński, przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni. BCH