Warsztaty z prawdziwego zdarzenia

Magistraccy urzędnicy ubiegają się o ponad 3-milionowe dofinansowanie na remont sal i zakup nowoczesnego wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego.

– Cały projekt, który już złożyliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, opiewa na 3,5 mln zł – mówi Stanisław Mościcki, wiceprezydent Chełma. – Jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, z Unii Europejskiej pokryjemy 85 proc. wszystkich kosztów. Pozostałą część, czyli niespełna pół miliona złotych, zaplanujemy w budżecie. Bardzo liczymy na to, że nasz projekt otrzyma finansowe wsparcie. Te pieniądze pozwoliłyby nam urządzić warsztaty szkolne z prawdziwego zdarzenia. Od kilku lat mocno stawiamy na rozwój szkolnictwa zawodowego.
W ramach przedsięwzięcia urzędnicy planują kapitalny remont Centrum oraz wyposażenie ich w nowoczesne maszyny i urządzenia. Zamierzeniem inwestycyjnym objęte zostaną sale, w których obecnie są prowadzone warsztaty praktycznej nauki zawodu (mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych), o łącznej powierzchni 750 m kw.
Ponadto w ramach inwestycji jest planowany zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń pozwalających prowadzić naukę zawodu na specjalistycznym poziomie. Każde z pomieszczeń ma być wyposażone w nowoczesne urządzenia IT (komputer, rzutnik, ekran, kamera) z dostępem do Internetu. (mas)