Wąwóz do upiększenia

Społecznicy na wizji lokalnej dzielnicy

Za pół roku poznamy koncepcję zagospodarowania wąwozu na Kalinowszczyźnie. Pierwsze pomysły pojawiły się już przed tygodniem po wizji lokalnej w terenie. W spotkaniu uczestniczyli radni dzielnicy, członkowie spółdzielni PSM „Kolejarz” oraz pracownicy Fundacji Krajobrazy, którzy przygotują koncepcję.


– Dziś wąwóz dzieli się na dwie części: pierwszą, odnowioną przed rokiem, od strony Lwowskiej i starą, zaniedbaną przy ciągu ul. Wołyńskiej. Różnica jest aż nadto widoczna – pokazuje Andrzej Zięba, radny dzielnicy Kalinowszczyzna.

Nowy chodnik z kostki kończy się tuż przed wybiegiem dla psów. – Chcielibyśmy, żeby był zbudowany dalej, podobnie jak nowe oświetlenie. Dobrze byłoby zniwelować nierówności na skarpach – dodaje Adam Osiński, przewodniczący zarządu dzielnicy.

Społecznicy chcą, by wjazd w wąwóz urządzić od ulicy Kalinowszczyzna, której przebudowa rozpocząć się może jeszcze w tym roku.

– Członkowie rady dzielnicy jako elementy wymagające poprawy wskazują m.in. oświetlenie, ścieżki spacerowe w południowej części wąwozu oraz niezagospodarowaną przestrzeń boiska – podsumowuje Anita Pustelnik z Fundacji Krajobrazy.– Uczestnicy spotkania wyrazili także chęć wyposażenia w urządzenia wybiegu dla psów.

Mieszkańcy proponują też utwardzenie wydeptanej ścieżki, który prowadzi w kierunku Krzemienieckiej i schodów budynków mieszkalnych przy ul. Okrzei. – Chcielibyśmy też zabezpieczyć część dawnego boiska pod miejsca parkingowe i wyjazd. Przy Okrzei już dziś nie ma gdzie zatrzymać pojazdu. Samochody nie wjeżdżałyby dalej w wąwóz, więc nie straciłby na swoim uroku – mówią radni dzielnicy.

Na spacerze z projektantami padły też takie pomysły, jak osłonięcie spółdzielczego parkingu tujami, obsadzenie skarp krzewami, budowa nowych schodów, od boiska w stronę zabudowy przy Rueckemana. Padł nawet pomysł budowy… małej skoczni narciarskiej na stoku od ul. Okrzei.

Szczegóły opracowywanej koncepcji pojawią się w czerwcu. – Planujemy spotkanie z aktywistami i mieszkańcami, również śniadania konsultacyjne w plenerze. Chcemy wsłuchać się w uwagi i pomysły – mówi Wojciech Januszczyk architekt krajobrazu z Fundacji Krajobrazy.

Dyskusję nad gotową koncepcją architekci chcą przeprowadzić w październiku. Miesiąc później zaprezentują całość miastu. Najbliższe spotkanie otwarte w sprawie wąwozu dla zainteresowanych mieszkańców Lublina odbędzie się 13 czerwca. Miejsce spotkania poznamy w najbliższym czasie. BCH