Wciąż walczą o przedszkole

Rodzice 25 dzieci z Wirkowic nie składają broni. Choć gmina Izbica zlikwidowała działający tam punkt przedszkolny, wciąż wierzą w pomyślne zakończenie sprawy. Ostateczną decyzję władze mają podjąć 26 września.

Na sesji rady gminy Izbica (31 sierpnia), pojawiło się kilkoro rodziców dzieci uczęszczających dotychczas do Punktu Przedszkolnego przy SP w Wirkowicach. Zgodnie z decyzją rady gminy Izbica Punkt nie wznowił działalności z dniem 1 września.

– W innych miejscowościach podobne punkty przedszkolne działają, np. w Orłowie czy Tarnogórze, a liczba dzieci jest tam zbliżona. Dlaczego więc wójt uwziął się właśnie na nas? To my mamy najdalej do Izbicy, gdzie teraz mają trafić nasze pociechy – mówi jedna z mam. Ojciec innego dziecka z Wirkowic dodaje: – Czujemy się pokrzywdzeni. Nasze argumenty w ogóle do wójta nie trafiają – podkreśla.

W odpowiedzi wójt Jerzy Lewczuk zapewnił, że przecież dzieci z Wirkowic będą do Przedszkola w Izbicy dowożone i to na koszt gminy.

– Nie wyobrażam sobie wysłać trzylatka z obcymi ludźmi autobusem na taką wycieczkę – ripostuje jedna z mam.

Wójt zapewnia, że dzieciom nic nie grozi, że mają zapewnioną fachową opiekę, że w Izbicy na pewno będzie im bardzo dobrze. – Mamy w Izbicy nowoczesne przedszkole, fachową kadrę. Naprawdę – nie panikujmy. Podobnie dowożonych jest prawie dziesięcioro dzieci – mówi Lewczuk.

Na sesji wójt po raz kolejny przypomniał, że gmina co rok dopłaca do oświaty 4,5 mln zł, że cały czas musi spłacać długi po swoim poprzedniku, że nie chce rezygnować z inwestycji. – Musimy szukać oszczędności. Zamknięcie przedszkola w Wirkowicach nie jest dla nas łatwe, ale czasem musimy podejmować trudne decyzje, na tym polega kierowanie gminą – przekonywał.

Na ostatniej sesji pojawiła się ekipa TVP robiąca materiał o proteście rodziców z Wirkowic. Później pojawiła się plotka, że wójt Lewczuk uciekał przed dziennikarzami, co okazało się nieprawdą. – Długo z nimi rozmawiałem, sporo wycięli – mówi nam Lewczuk.

Rada gminy Izbica ma się zebrać ponownie 26 września na sesji nadzwyczajnej. Jeżeli wówczas dojdzie do wniosku, że samorząd jednak stać na utrzymanie punktu przedszkolnego w Wirkowicach, placówka wznowi działalność. (kg)