Wezmą się za SOR

Po licznych skargach pacjentów i naszych artykułach NFZ kontroluje Szpitalny Oddział Ratunkowy w Chełmie. Urzędnicy sprawdzą sprzęt i kadrę oddziału oraz czy świadczenia realizowane są w nim zgodnie z umową z Funduszem. Pod lupą jest też kardiologia i oddział wewnętrzny.

Niestety, skargi na Szpitalny Oddział Ratunkowy w chełmskiej lecznicy powtarzają się regularnie. Ludzie, którzy szukają tam pomocy, żalą się na skandalicznie długi czas oczekiwania, ale i niegodne zachowanie personelu. Zdarzają się sytuacje, w których rodziny z małymi dziećmi przez wiele godzin czekają na przyjęcie, diagnozę lub zwykłą konsultację lekarską. Nie mogą przy tym doczekać się i doprosić żadnych informacji, jak długo mają czekać. Niestety, lekarzom i pracownikom oddziału często brakuje cierpliwości i empatii. Do chorych, dzięki którym mają przecież pracę, odnoszą się wręcz z pogardą. I przez takie zachowanie przez lata oddział „zapracował” na zapewne niesłuszną opinię najgorszego w szpitalu. Nie pomogły wprowadzane przez poprzednich dyrektorów zmiany na oddziale czy instalowanie monitoringu, który – jak się później okazało – rejestruje obraz, ale głosu już nie. Swojej roli nie spełnia też triage, czyli system segregowania pacjentów. Zgodnie z nim chorzy mieli być dzieleni na grupy w zależności do stanu i co określony czas informowani o czasie oczekiwania na lekarza. Skargi na SOR ustały na kilka miesięcy, gdy dyrektorem szpitala został Jacek Buczek. Okazało się, że dyrektor robił „naloty” na oddział w najróżniejszych porach i sprawdzał, jak długo czekają pacjenci. Ale codziennie kontrolować tego się nie da. Po ostatnich skargach i naszych artykułach oddziałowi postanowił się przyjrzeć Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje funkcjonowanie szpitali.
– 25 sierpnia Fundusz rzeczywiście rozpoczął kontrolę w szpitalu w Chełmie, która prowadzona jest w dwóch zakresach – przyznaje Małgorzata Bartoszek, rzecznik lubelskiego oddziału regionalny NFZ.

Pierwszy dotyczy udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. NFZ sprawdzi czy szpital spełnia warunki wymagane do realizacji świadczeń w SOR oraz oceni organizację i gotowość do udzielania świadczeń na oddziale „pod względem zgodności z umową i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgłoszonego potencjału kadrowego i sprzętowego”.
Drugim zakresem kontroli objęte są oddziały kardiologi i chorób wewnętrznych. Celem kontroli jest sprawdzenie czy
w tych oddziałach prawidłowo udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej. (bf)