Wiceburmistrz i skarbnik doczekali się podwyżki

Marcin Dmowski

Wiceburmistrz Świdnika Marcin Dmowski i skarbnik Marta Juchnikowska będą zarabiać więcej. Od marca burmistrz podniesie im wynagrodzenie o 3 tys. zł netto, do ponad 11 tys. zł na rękę.


1 listopada 2021 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która dała zielone światło dla podniesienia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, czyli marszałków województwa, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz diet radnych na wszystkich szczeblach samorządu. Świdniccy radni ochoczo skorzystali z tej możliwości i jeszcze w ubiegłym roku przegłosowali wyższe stawki swoich diet. Na zmianie przepisów skorzystali również starosta świdnicki Łukasz Reszka i burmistrz Świdnika Waldemar Jakson, którym odpowiednio rada powiatu i rada miasta ustaliły wyższe wynagrodzenia.

Nowe przepisy pozwoliły także na spore podwyższenie zarobków pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, czyli np. skarbników i zastępców włodarzy. Starosta świdnicki skorzystał z tej możliwości jeszcze w ubiegłym roku, przyznając od stycznia wyższe pensje wicestaroście Bartłomiejowi Pejo, członkowi zarządu powiatu Romualdowi Gumenniakowi oraz skarbnik powiatu Monice Rycerz. – Przepisy są analogiczne jak w sprawie wynagrodzenia starosty. Z tym, że w przypadku pozostałych etatowych członków zarządu to starosta jest pracodawcą i porusza się w widełkach określonych przez ustawodawcę – wyjaśniał starosta.

W myśl tych zmian wynagrodzenie wicestarosty wzrosło z 9,2 do 13,2 tys. zł brutto, członka zarządu z 8 tys. zł do 11,6 zł brutto, a skarbniczki z 8,5 tys. zł do 10,8 tys. zł. Dodatkowo wicestarosta i etatowy członek zarządu otrzymali wyrównanie: B. Pejo – ok. 25 tys. zł, R. Gumienniak – ok. 19 tys. zł (kwoty netto).

Kiedy przed kilkoma tygodniami pytaliśmy burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona o to, czy on również planuje podwyżki dla swoich najbliższych współpracowników, informował, że na razie podwyżek nie ma. Jednak jak się okazuje, od marca to się zmieni. Począwszy od przyszłego miesiąca, bez żadnego wyrównania, zastępca burmistrza Świdnika, Marcin Dmowski, będzie otrzymywał wynagrodzenie wyższe o 3 tys. zł (obecnie jest to kwota 8,8 tys. zł netto).

Funkcję zastępcy burmistrza Świdnika Marcin Dmowski pełni od około 3 lat. Kiedy w czerwcu ubiegłego roku sekretarz miasta Ewa Jankowska, rozpoczęła pracę w Tauron Wytwarzanie, burmistrz Jakson nie powoływał nikogo na jej miejsce, a obowiązki sekretarza powierzył właśnie Dmowskiemu. Od tamtego czasu odpowiada on w zasadzie za wszystkie wydziały Urzędu Miasta. Jak wskazuje M. Dmowski finalnie dla miasta oznacza to oszczędności, bo jeszcze na początku tej kadencji w skład kadry zarządzającej urzędem wchodziły cztery osoby (burmistrz, jego dwóch zastępców i sekretarz), a dziś jest ona o połowę mniejsza. Podwyżkę w takiej samej wysokości od marca, bez żadnego wyrównania, otrzyma również skarbnik miasta, Marta Juchnikowska. Obecnie jej pobory to ok. 8 tys. zł netto.(w)

Marta Juchnikowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here