Wiceprezes „od nas”

Pochodzący z gminy Urszulin dr hab. Grzegorz Grzywaczewski ma zostać wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Lublinie – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Sam zainteresowany na razie nie potwierdza, ani nie zaprzecza tym pogłoskom.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to jednostka podlegająca marszałkowi województwa. Przyznaje pożyczki i dotacje na inwestycje proekologiczne, np. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy remonty i budowy wodociągów i kanalizacji. Zajmuje się też edukacją ekologiczną. W skład Rady Nadzorczej funduszu wchodzi pięciu członków – dwóch wyznacza wojewoda, dwóch minister środowiska (a więc obóz rządzący) a jednego marszałek województwa.

Tym ostatnim jest pochodzący z Chełma Adam Rychliczek, radny sejmiku województwa lubelskiego. Niedługo fundusz ma zasilić kolejna osoba związana z naszym regionem. Prezesem zarządu lubelskiego oddziału jest Paweł Gilowski. Mówi się, że wiceprezesem ma zostać mieszkający w gminie Urszulin dr hab. Grzegorz Grzywaczewski. Grzywaczewski jest adiunktem w katedrze zoologii, ekologii zwierząt i łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie a także członkiem Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie. Sam zainteresowany na razie nie komentuje pogłosek. – Nie potwierdzam i nie zaprzeczam – mówi jedynie.

Kandydatura G. Grzywaczewskiego jest podobno rekomendowana i czeka na ostateczne zatwierdzenie. Ma do tego dojść na dniach. bf