Wiceprezydenci z podwyżką

Józef Górny i Stanisław Mościcki, wiceprezydenci Chełma, od kwietnia zarabiają więcej. Agata Fisz, prezydent miasta, podwyższyła im dodatki służbowe.

Agata Fisz przekonuje, że obaj wiceprezydenci na podwyżkę zasłużyli. Jak twierdzi , są zaangażowani w przygotowania projektów unijnych. Miasto Chełm dostanie unijne pieniądze na realizację kilku ważnych zadań, jak choćby przebudowa amfiteatru w Kumowej Dolinie czy budowa inkubatora przedsiębiorczości. – Poza tym wiceprezydent Józef Górny ma zasługi w uzyskaniu przez miasto dofinansowania na przebudowę krajowej „dwunastki” – podkreśla Agata Fisz. – Pracował nad tym projektem również po godzinach urzędowania. Dużo uwagi poświęcił też odwołaniu firmy „Strabag”, która przegrała przetarg na wykonaniu kapitalnego remontu przebiegającej przez miasto „krajówki”. Sprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą zakończyła się po myśli miasta.
Wiceprezydenci od 1 kwietnia br. dostali do pensji po około 600 zł. Do tej pory zarabiali w granicach 9 200 zł. Wyższe dodatki prezydent przyznała też innym pracownikom urzędu zaangażowanym w projekty, m.in. skarbnik miasta czy dyrektorowi wydziału infrastruktury komunalnej oraz kilku urzędnikom. (ps)