Więcej budów, mniej samowoli

W ubiegłym roku w Chełmie zakończono 226 budów. Nadzór budowlany przyjął 232 zawiadomienia o rozpoczętych budowach. Po latach regresu, w branży budowlanej w końcu drgnęło.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm podsumował swoją ubiegłoroczną działalność. Zakończono 226 budów. Przybyło między innymi 38 budynków jednorodzinnych i 34 innych budowli wymagających decyzji na użytkowanie oraz szczegółowych kontroli nadzoru budowlanego, straży pożarnej i sanepidu. Inspektorzy nadzoru budowlanego przyjęli 232 zawiadomień dotyczących rozpoczęcia robót budowlanych. Wszczęli 95 postępowań w związku z nieprawidłową realizacją budów i utrzymaniem obiektów. Było 8 rozbiórek. Z danych wynika, że po latach regresu, w budowlance w końcu drgnęło. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że maleje liczba samowoli budowlanych. Niezmiennym pozostaje to, że odpowiedzialni za samowole, wezwani do rozbiórek oraz ci, wobec których toczą się egzekucje, zawsze czują się poszkodowani. Z kolei dla inspektorów nadzoru budowlanego takie sprawy są niewdzięczne i długotrwałe.
– W poprzednich latach mieliśmy regres w branży budowlanej, ale ostatnio liczba budów rośnie – mówi Jacek Osmoła, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego miasta Chełm. – Przeprowadziliśmy sześćdziesiąt kontroli obiektów w budowie. W związku z tymi kontrolami przeprowadzono dziewięć postępowań administracyjnych w sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Liczba samowoli budowlanych maleje. Ludzie mają coraz większą świadomość i zdają sobie sprawę, że budowy należy zgłaszać i prowadzić zgodnie z przepisami. Samowole dotyczą przeważnie budynków gospodarczych, garażowych czy robót takich jak adaptacja pomieszczeń na kotłownie czy rozbudowa budynków mieszkalnych. Są to sprawy niewdzięczne i długotrwałe. Właściciele takich obiektów często nie zdają sobie sprawy z faktu, że zostały one wybudowane samowolnie i po otrzymaniu decyzji na rozbiórkę czują się pokrzywdzeni. Sprawy tego typu po zakończeniu procedur odwoławczych kończą się często postępowaniem egzekucyjnym. (mo)