Więcej luzu – za 2 mln zł

16 nowych enklaw relaksu i odpoczynku powstanie w Lublinie w ramach II edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Ratusz wybrał właśnie zwycięskie projekty.


Do tegorocznej edycji Zielonego Budżetu wpłynęły 74 wnioski. Ocenę formalną przeszło 57 projektów. Przejrzał je specjalnie powołany zespół ekspertów. – Zielony Budżet to sukces mieszkańców doceniony i nagradzany w skali kraju, realizowany w ślad za Lublinem także w innych miastach. Zapewniam, że w nowej edycji przygotujemy spotkania warsztatowe i informacyjne, na których będzie można uzyskać merytoryczne wsparcie dla swoich pomysłów – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
W tym roku novum są projekty związane z dolinami rzecznymi. – Składane wnioski były bardzo zróżnicowane: od dużych projektów inwestycyjnych do niewielkich nasadzeń. Zawierały propozycje zieleni w pasach drogowych, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów społecznych, parkletów, rewitalizacji nieużytków, koncepcje zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów, ochronę zieleni przed parkującymi samochodami czy ustawienie mebli miejskich. Nowatorskimi zgłoszeniami były działania edukacyjne dotyczące szeroko pojętej zieleni i jej ochrony. – informuje Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni. – W tegorocznej edycji pojawiały się także pomysły zadań dużych powierzchniowo, finansowo i funkcjonalnie, których realizacja nie jest możliwa w ciągu jednego roku. Wnioskodawcami były zarówno rady dzielnic, jak i sami mieszkańcy – dodaje pani architekt.
Do realizacji w 2018 roku (budżet ten sam co rok wcześniej: 2 miliony złotych) trafiły projekty w dzielnicach: Sławin: skwer przy Zbożowej, Czuby Północne: skwer w centrum dzielnicy, Czuby Południowe: dokumentacja projektowa jedynego zielonego terenu wewnątrz osiedla Poręba (lasek na Porębie), Kalinowszczyzna: dokumentacja projektowa – przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania wąwozu położonego między ul. Lwowską a ul. Kiwerskiego, Głusk: dokumentacja projektowa – zagospodarowanie części parku przy ulicy Głuskiej (między Głuską a Nektarową): renowacja starej studni, utwardzenie placu wokół niej, wykonanie parkletów, nasadzenie roślin ozdobnych i renowacja trawnika: Śródmieście: renowacja co najmniej 19 zdewastowanych miejsc na ulicy Radziszewskiego poprzez nasadzenia i postawienia ogrodzenia wokół nich, Czechów Południowy: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych na rondzie Smorawińskiego/Szeligowskiego oraz przy alei Mieczysława Smorawińskiego do skrzyżowania z aleją Spółdzielczości Pracy, również w tej dzielnicy nasadzenie 61 drzew liściastych na skarpach i trawnikach przylegających do chodników przy al. Smorawińskiego, Sławinek – nowe krzewy, drzewa iglaste i pnącza na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Jaśminowej oraz al. Solidarności, Dziesiąta: stworzenie czterech skwerów w miejscu ślepo zakończonych ulic Reymonta, Matejki, Bagatela i Śniadeckiego, Szerokie: zagospodarowanie terenów wzdłuż doliny Czechówki. Miejsce ma służyć mieszkańcom jako trasa spacerowa, Rury i Za Cukrownią: punkt czerpania wody i realizacja dwóch punktów wypoczynku nad rzeką Bystrzycą: na naturalnym odcinku rzeki na wysokości LKJ oraz na wysokości ogródków działkowych i stalowej kładki, Wieniawa: rewitalizacji terenów zielonych w części doliny Czechówki plus tzw. zielony blok kultury, czyli pomysł na zaanektowanie dla lokalnej społeczności przestrzeni pomiędzy dwoma blokowiskami: Czechowem i Wieniawą. Projekt zakłada stworzenie przyjaznej zielonej przestrzeni zapraszającej do korzystania z niej mieszkańców okolicy, szczególnie rodzin z dziećmi. Na części terenu ma powstać Rezerwat Dzikich Dzieci, przeniesiony z Bernardyńskiej. Tegoroczna edycja obejmuje też ogólomiejskie projekty: działania edukacyjne na rzecz terenów zielonych – spotkania z mieszkańcami i pomysł posadzenia roślin – żywopłotu, w miejscu obecnych barierek przy przejazdach rowerowych oraz skrzyżowaniach w naszym mieście. (EM.K.)