Więcej za śmieci

Mieszkańcy gminy Żmudź zapłacą wyższe stawki za odbiór śmieci. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Głównym punktem ostatniej sesji Rady Gminy Żmudź było uchwalenie nowych stawek za odbiór śmieci. Przed świętami rozstrzygnięto drugi z ogłoszonych przetargów na to zadanie. Spośród trzech ofert najkorzystniejszą złożyła firma „Azart” z Chełma (odbierała śmieci z gminy Żmudź przez ostatnie dwa lata). Wybrana oferta opiewa na ponad 353 tys. zł. Urzędnicy już dawno zapowiadali, że konieczna będzie podwyżka stawek za odbiór odpadów. Przez ostatnie dwa lata mieszkańcy gminy Żmudź płacili 7 zł za odbiór odpadów segregowanych i 10 zł za niesegregowane. Wkrótce się to zmieni. Na sesji radni zaaprobowali proponowane przez urzędników nowe stawki: 8 zł od mieszkańca za śmieci segregowane i 12 zł za niesegregowane. Uchwałę w tej sprawie przyjęto jednogłośnie.
– Radni rozumieją, że była konieczność podwyższenia opłat za wywóz odpadów – mówi Łukasz Burak, zastępca wójta gminy Żmudź.
Wyższe stawki za odbiór odpadów będą obowiązywały od 1 kwietnia br. (mo)