Wiejska wywalczyła chodnik

Miejscy radni jednogłośnie przyjęli wniosek złożony przez grupę inicjatywną z ul. Wiejskiej. Nowy chodnik ma służyć prawie 140 mieszkańcom „Górnej Dyrekcji”.

Zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych orzekł, że zadanie będzie służyło ok. 140 mieszkańcom. Obecny stan chodnika i opaski wokół budynku przy ul. Wiejskiej od nr 2-18 są w fatalnym stanie. Konieczna jest wymiana połamanych płyt, wylanie asfaltu i wybrukowanie nawierzchni chodnika oraz opaski. O to właśnie wnioskowali członkowie grupy inicjatywnej z os. Górna Dyrekcja w Chełmie. Całkowity koszt modernizacji to ok. 100 tys. zł, z czego 15 proc. kosztów pokryją mieszkańcy. Środki na ten cel mają być zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie. Na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu i rozwoju gospodarczego chełmscy radni przystali na takie rozwiązanie i jednogłośnie przyjęli wniosek mieszkańców. (pc)