Większość odpadów w jednym miejscu

Władze gminy Siennica Różana chcą utworzenia na jej terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

– W związku z dyskusją społeczną związaną z lokalizacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie naszej gminy, poniżej przekazujemy szereg informacji, które przybliżą Państwu znaczenie tego typu obiektu w gospodarce odpadami – czytamy na stronie urzędu gminy Siennica Różana. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy obowiązek utworzenia samodzielnie bądź z innymi gminami punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ów), które co warto podkreślić są tworzone dla mieszkańców.

Na ich budowę można pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, co gwarantuje odpowiedni standard takiego obiektu i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę. Z doświadczeń wynika, że budowa małego PSZOKu, wyposażonego w niezbędne urządzenia, pochłonie ok. 200-500 tys. zł. Czy warto mieć PSZOK w gminie? Według władz gminy Siennica Różana tak.

– Obiekt tego typu ma służyć mieszkańcom. PSZOK to nie wysypisko śmieci. PSZOK zastąpi organizowaną zbiórkę odpadów gabarytowych oraz niebezpiecznych czyli trafią tam odpady, które znajdują się na posesjach mieszkańców. Celem budowy PSZOKU jest zwiększenie poziomu odzysku selektywnego zbierania odpadów, a w rezultacie obniżenie kosztów funkcjonowania całego systemu zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ koszt utylizacji odpadów posegregowanych jest niższy niż odpadów zmieszanych – przekonują urzędnicy.

Drugi bardzo istotny cel to edukacja mieszkańców – szczególnie tych najmłodszych i wprowadzanie stałego nawyku na korzystanie z PSZOKu, tak abyśmy zostawili czyste środowisko dla następnych pokoleń. Dlatego często na terenie PSZOKu umiejscawiane są ścieżki edukacyjne, które mogą odwiedzać dzieci w trakcie lekcji szkolnych.

– W skład PSZOK będzie wchodziło kilkanaście szczelnych kontenerów na odpady, które do tej pory były odbierane dwa razy w roku w ramach tzw. „gabarytów”. Odpady będą systematycznie odbierane, bezpośrednio po zapełnieniu kontenerów przez firmę wyłonioną w przetargu do obsługi systemu gospodarki odpadami .PSZOK będzie otwarty jeden dzień w miesiącu i obsługiwany przez pracownika, który będzie nadzorował odbiór odpadów gabarytowych i niebezpiecznych od mieszkańców. Pracownik PSZOK wskazuje jedynie miejsce rozładunku, zarówno transportem jak i rozładunkiem odpadów mieszkaniec zajmuje się we własnym zakresie.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ilość dostarczonych odpadów i/lub ich skład (nietypowy dla gospodarstwa domowego) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej – czytamy na stronie urzędu gminy. Ze względu na rodzaj odpadów oddawanych do PSZOK nie należy się spodziewać przykrego zapachu lub gryzoni – zapewniają urzędnicy. Odpady typowe z gospodarstw domowych będą nadal odbierane na starych zasadach.

Bardzo istotna jest lokalizacja PSZOKu – powinien znajdować się on w miejscu lub w pobliżu miejsca, które często odwiedzają mieszkańcy w ramach zwykłej aktywności życiowej i posiadać dobry dojazd. Przykładowe odpady, które mieszkaniec może dostarczyć do PSZOK to: odpady wielkogabarytowe (m.in. meble, dywany, materace), sprzęt IT (m.in. komputery, monitory, laptopy, klawiatury), drukarki, kopiarki i skanery, sprzęt RTV, małe AGD (suszarki, lokówki, odkurzacze), duże AGD (pralki, lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe), baterie i akumulatory, elektronarzędzia, odpady ulegające biodegradacji (np. skoszona trawa, liście), szkło (butelki, słoiki), papier i tektura, tworzywa sztuczne i drobny metal (m.in. puste butelki i puszki po napojach, torebki foliowe), zużyte opony, przeterminowane leki, posegregowane odpady z remontów i demontażu (m.in. gruz ceglany, gruz betonowy, materiały ceramiczne). Do PSZOK nie oddajemy: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, odpadów zabrudzonych (np. zaolejony papier, opakowania po żywności z zawartością), odpadów zawierających azbest, części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii), opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here