Wielkanocne spotkania z bohaterami

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wzięli udział w tegorocznej, piątej już edycji akcji „Wielkanocna Paczka dla Bohatera”, w ramach której zbierane były dary dla kombatantów.

– Przedsięwzięcie to jest inicjatywą społeczną, której głównym celem jest wsparcie obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, byłych członków podziemnych organizacji ruchu oporu oraz więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera, a lokalnym koordynatorem przedsięwzięcia – Krystyna Łukasik – mówi bryg. Wojciech Chudoba, zastępca komendanta miejskiego PSP Chełm.

– Zgromadzone wszelkiego rodzaju produkty spożywcze z długim terminem przydatności oraz środki czystości zdeponowane zostały na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Lubelskiej w Chełmie, skąd zostały rozdystrybuowane do lokalnych Bohaterów.
30 marca odbył się wielki finał akcji, w ramach którego komendant miejski PSP w Chełmie razem z dowódcami: 19 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej i 19 Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego, dyrektorem Zakładu Karnego w Chełmie i Krystyną Łukasik osobiście dostarczyli paczki bohaterom. (red, fot. KM PSP Chełm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here