Wielkie otwarcie mostu na Łopie

Tak ważnych funkcjonariuszy publicznych gmina Łopiennik Górny dawno nie gościła. W otwarciu przebudowanego mostu na rzece Łopa wziął udział m.in. wicepremier Jacek Sasin.

Oprócz Sasina gośćmi wydarzenia byli m.in.: wiceminister infrastruktury i rozwoju Artur Soboń, posłowie na sejm Teresa Hałas i Lucjan Cichosz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki, radni powiatowi: Witold Boruczenko, Justyna Przysiężniak, Mirosław Księżuk, Ewa Nieścior, Marek Nieścior, Jan Mróz i Bogusław Domański, a także wójt gminy Łopiennik Górny Artur Sawa i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Klus.

– W zakres omawianej inwestycji wchodziła przebudowa mostu o długości 44 m wraz z dojazdami oraz modernizacja przepustu na dojeździe do mostu – informuje Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie. Przebudowa mostu przewidywała też wydzielenie jezdni krawężnikami oraz wykonanie obustronnych chodników dla obsługi, a także wykonanie niezbędnego wyposażenia obiektu tj.: barier ochronnych, odwodnienia, urządzeń dylatacyjnych, czy schodów skarpowych. W zakres prac weszło też wykonanie nowych dźwigarów stalowych i żelbetowej płyty połączonej z podporami.

– Modernizacja fragmentu drogi powiatowej obejmowała zaś wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 6 m na odcinkach prostych oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, a także wykonanie poboczy gruntowych oraz reprofilację rowów przydrożnych. Odprowadzenie wód opadowych z drogi zaprojektowano poprzez rowy i korytka ściekowe betonowe. Przebudowa obejmowała też wykonanie przepustu stalowego o długości ok. 11 m z barierami stalowymi ochronnymi – dodaje Kliszcz.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych była firma Wod-Bud z Kraśnika. Nadzór inwestorski prowadziło zaś biuro usług projektowych Drogprojekt z Lublina. Inwestycja pochłonęła ok. 3,9 mln zł z czego 2,8 mln zł stanowił wspólny wkład powiatu krasnostawskiego i gminy Łopiennik Górny. Opisywane zadanie zrealizowane było też przy udziale finansowym ministerstwa infrastruktury (w kwocie 1 mln zł). (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here