Wielkie święto Czwórki

Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie obchodziła jubileusz 25-lecia nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji w placówce odbyła się wielka uroczystość.

Jubileuszowe obchody rozpoczęła msza święta w kościele p. w. Świętego Ducha. Po niej społeczność szkolna i goście przeszli do szkoły, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Wszystkich gości powitała dyrektor szkoły, Barbara Anchimowicz. Wśród zaproszonych, oprócz przedstawicieli miasta, kuratorium oświaty, dyrektorów chełmskich szkół, księży, emerytowanych nauczycieli placówki, znaleźli się także arcybiskup lubelski Stanisław Budzik oraz Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
– Dzisiejszy jubileusz jest okazją do refleksji, zadumy; do ocalenia od zapomnienia cząstki historii. Okazją, by połączyć różne pokolenia tworzące obraz szkoły; docenić dorobek nauczycieli, uczniów i rodziców. Miniony czas udowodnił słuszność wyboru właśnie tego patrona, który przez całe swoje życie nauczał, bronił, przebaczał, krzepił i pocieszał. Jest niekwestionowanym wzorem dla naszych wychowanków – mówiła rozpoczynając uroczystość B. Anchimowicz.
Dyrektor „Czwórki” podkreśliła, że przez te 25 lat w szkole pracowało wielu wspaniałych pedagogów, którzy swoją pracą starali się krzewić idee głoszone przez kardynała Wyszyńskiego. Jednym z nich była Barbara Jabłońska, nieżyjąca już niestety nauczycielka historii, która starała się przekazać uczniom miłość do ojczyzny i drugiego człowieka. Ci, którzy ją znali zapamiętali ją nie tylko jako świetnego pedagoga, ale przede wszystkim, jako dobrego człowieka. Z okazji jubileuszu sali historycznej nadano imię Barbary Jabłońskiej. Uroczystego otwarcia pracowni dokonali prezydent Agata Fisz, wiceprezydent Stanisław Mościcki, Arkadiusz Kwieciński z chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty, Zygmunt Gardziński, przewodniczący rady miasta Chełm oraz przewodniczący rady rodziców SP nr 4. Zwieńczeniem uroczystości była majówka integracyjna na szkolnym boisku. (kw)