Wieniawa czeka na poprawki budżetu

Na sesji radni głosować będą m.in. nad zgłoszonym przez mieszkańców Wieniawy projektem uchwały w sprawie remontu ulicy Junoszy

W czwartek, 30 maja, czeka nas kolejna sesja Rady Miasta Lublin. Wydaje się, że tym razem obrady przebiegną spokojnie, ale w programie znalazło się kilka ważnych punktów.

Radni zagłosują m.in. nad poprawkami do budżetu, które pozwolą rozstrzygnąć przetarg na przebudowę Al. Racławickich, o czym napisaliśmy w oddzielnym tekście. Zagłosują też nad projektami uchwał, które złożyli mieszkańcy Wieniawy. Mają oni nadzieję, że rajcy zgodzą się na: remont ulicy Junoszy, budowę parkingu u zbiegu ulic Zuchów i Puławskiej oraz remont i przebudowę ulicy Skautów z wykonaniem miejsc postojowych.

Wydaje się, że najważniejsza z perspektywy mieszkańców jest kwestia ulicy Junoszy. „Ulica nie była remontowana od początku swego istnienia. Od wielu lat czekamy na jej generalny remont. W tym czasie zrealizowano tylko drobne prace polegające na łataniu dziur. Tak ruchliwa ulica, która jest wąska i zaniedbana, stanowi zagrożenie dla jej użytkowników. Trzeba ją dostosować do współczesnych wymogów” – czytamy w dokumencie, który trafił na biurko Jarosława Pakuły, przewodniczącego RML. Remont miałby się odbyć najpóźniej w 2023 roku.

W programie czwartkowych obrad są też m.in. głosowania nad: „projektem ws. opracowania analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej i Uprawnej”, nadaniem statutu Szkole Policealnej nr 10, nadaniem statutu Szkole Policealnej nr 12 czy nadaniem statutu Szkole Policealnej nr 13. Radni zajmą się też np. wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru przeznaczonego do rewitalizacji. Czwartkowe obrady zaczną się o godzinie 9.

Grzegorz Rekiel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here