Wiktoria wywalczyła stypendia

Dzięki Wiktorii Kameli z Pniówna, która ćwiczy zapasy i osiąga na tym polu coraz większe sukcesy, uczniowie z Wierzbicy będą dostawać specjalne stypendia od wójt gminy. Za szczególne osiągnięcia w sporcie lub nauce mogą „zarobić” od 50 do 200 zł miesięcznie.

Gmina Wierzbica chce promować i nagradzać wyróżniających się uczniów. – Podjęliśmy decyzję, aby ufundować stypendia pieniężne dla najlepszych – mówi Zdzisława Deniszczuk, wójt gminy Wierzbica. – Za wyniki sportowe lub wyniki w nauce będziemy przyznawać od 50 do 200 zł miesięcznego stypendium. W zależności od kondycji finansowej gminy.

Warunkiem jest uzyskanie dobrych wyników sportowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim albo średnia z ocen co najmniej na poziomie 5,5. Stypendia przewidziane są także dla laureatów olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Inspiracją do przyznania stypendiów były ostatnie osiągnięcia Wiktorii Kameli z Pniówna.

– Dziewczynka uczy się w naszej szkole i z coraz większymi sukcesami trenuje zapasy w klubie Cement Gryf Chełm – mówi Z. Deniszczuk. – Po jej ostatnim, międzynarodowym turnieju w Czarnym Borze, w którym zdobyła złoto w kategorii młodziczek, wygrywając z Francuzką i Chorwatką i inną Polką, przyszedł mi do głowy pomysł, aby za osiągnięcia i ciężką pracę nagradzać uczniów i motywować ich do osiągania kolejnych sukcesów.

A w naszej szkole nie brakuje zdolnej młodzieży.
Stypendia będą przyznawane uczniom z klas 4-8. (bf)