Wiodący ośrodek pomocy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku będzie pełnił rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Wynika to z rządowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. W praktyce oznacza to, że dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziny otrzymają tu bezpłatne wsparcie i pomoc.


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w założeniu ma zapewniać pełną pomoc osobom niepełnosprawnym oraz wspierać ich rodziny. Zakłada także pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu. W jego ramach w całej Polsce powstaną ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, czyli miejsca, w których dzieci z niepełnosprawnością oraz ich bliscy otrzymają fachową pomoc. W powiecie świdnickim funkcję takiego ośrodka będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku. Powiat otrzyma na ten cel dotację w wysokości ok. 849 tys. zł
– Jako zarząd inicjujemy i wspieramy wszelkie rozwiązania, które pomogą funkcjonować dzieciom i ich rodzinom. To niezwykle ważne, by szukać nowoczesnych rozwiązań i przełamywać bariery, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki.
Jak pokazują badania, podjęcie działań we wczesnym etapie rozwoju człowieka ma wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.
– Ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie u dziecka nieprawidłowości w rozwoju i odpowiednie dobranie ćwiczeń – tłumaczy Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW w Świdniku.
SOSW w Świdniku, jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy m.in. udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form pomocy; organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju; zapewnia konsultacje lekarzy różnych specjalności, usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Co ważne, zajęcia te są bezpłatne. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 81 468 89 45 lub na stronie ośrodka: www.sosw.swidnik.pl. (w)