Wirus nie zakazi inwestycji?

Inwestycje w mieście i powiecie na razie przebiegają bez zakłóceń. Tak jest również w prowadzonej przez powiat przebudowie drogi Kalinówka – Lublin, gdzie główne prace drogowe już zostały wykonane i wszystko wskazuje na to, że całą inwestycję uda się skończyć przed terminem

Epidemia koronawirusa zachwiała niemal każdą dziedziną życia. Nic więc dziwnego, że świdniczanie obawiają się, czy nie odbije się ona negatywnie na zaplanowanych na ten rok miejskich i powiatowych inwestycjach. Magistrat i starostwo uspokajają.


– Były pewne obawy, czy w związku z pandemią będziemy mieć oferentów do naszych przetargów, ale okazały się one płonne. Jest wręcz przeciwnie, bo firmy w tym trudnym okresie liczą na pewne, samorządowe kontrakty. Oczywiście wykonawcy zabezpieczają się pismami, że w związku z epidemią mogą wystąpić pewne opóźnienia. Póki co wszystkie zakontraktowane inwestycje idą jednak zgodnie z harmonogramem – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika do spraw inwestycji i rozwoju.

Jedyna miejska inwestycja, pośrednio wstrzymana przez epidemię koronawirusa, to budowa żłobka. Oferta, która wpłynęła do ogłoszonego przez miasto przetargu, z przyczyn formalnych została odrzucona. Firma, która ją złożyła, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej, a posiedzenie, na którym miał być rozpatrywany jej wniosek, z powodu epidemii jeszcze się nie odbyło.

– Ta inwestycja na pewno nie będzie ukończona w tym roku, tak jak początkowo zakładaliśmy. Będziemy zmuszeni przesunąć ją na przyszły rok, może na wiosnę. Na razie jesteśmy wstrzymani nie z naszej przyczyny – tłumaczy wiceburmistrz, mając nadzieję, że ten niezależny od miasta poślizg nie spowoduje, że po raz drugi przepadnie dotacja z programu „Maluch Plus”.

Samorządy nie ukrywają, że mają pewne obawy związane ze skutkami epidemii i jej wpływu na ich dochody, ale deklarują, że nawet przy ich spadku będą chcieli zrealizować założony plan inwestycyjny.

– Jeśli chodzi o wpływy z pierwszego kwartału to nie odczuliśmy spadków. Wyniki za pierwszy kwartał są praktycznie takie jak w planach, ale na pewno jest jakaś obawa. Zobaczymy, co się będzie działo. My jedziemy na jednym wózku z zakładem (PZL-Świdnik), który jest naszym największym podatnikiem. Wiadomo, że sytuacja jest tam trudna, ale nie na tyle, abyśmy określili, że nasze wpływy drastycznie spadają. Tu bardziej chodzi o sytuację pracowników. Burmistrz na bieżąco monitoruje sytuację i jest do dyspozycji zarządu, jeśli zakład potrzebowałby pomocy z miasta – mówi Dmowski.

Plany powiatu niezagrożone

Z powodu COVID– 19 – jak zapewnia starostwo – nie jest zagrożona żadna z powiatowych inwestycji drogowych. Część z nich dobiega już końca. W Świdniku na al. Armii Krajowej i ul. gen. Maczka zakończyły się prace budowlane, a wykonawca porządkuje teren i zagospodarowuje zieleń. Wkrótce wymalowane zostaną pasy i doświetlone przejścia. Najważniejsze roboty związane z wymianą nawierzchni zakończyły się również na trasie Kalinówka – Lublin. Drogowcy skupili się teraz na zjazdach i dojazdach do posesji. Na miejscu nadal pracuje ciężki sprzęt, więc ruch odbywa się w jednym kierunku, w stronę Lublina. W trakcie przebudowy jest także droga Łuszczów – Janowice. Niedawno władze powiatu podpisały z wójtem gminy Mełgiew umowę w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy.

– Przebudowa tej drogi jest przykładem wzorowej współpracy między powiatem, a gminą, na terenie której zlokalizowana jest inwestycja – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Dzięki temu jeszcze w tym roku kierowcy pojadą świeżo wyremontowanym odcinkiem.

Remont obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale także wykonanie poboczy, chodników, zjazdów czy przystanków autobusowych. Najwięcej do zrobienia jest na fragmencie łączącym Biskupice z Trawnikami. Tam drogowcy wykonali prace ziemne, przygotowując się do ułożenia nowej nawierzchni.

– Żaden z terminów nie jest zagrożony – dodaje Bartłomiej Pejo, wicestarosta świdnicki. – Mam nadzieję, że większość, jeśli nie wszystkie, zostaną oddane przed czasem.

Wszystkie drogi mają być gotowe do końca października. Remonty, oprócz środków powiatu, finansowane będą z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przez gminy Świdnik, Mełgiew i Trawniki.

Trwają również prace w okolicach wyremontowanego odcinka ul. Krępieckiej. Teren czeka jeszcze mały lifting – pojawią się tu łąki kwietne i elementy małej architektury. (w)