Witajcie, wakacje!

Gimnazjum nr 18

W piątek, 24 czerwca lubelscy uczniowie zakończyli naukę. Przed nimi dwa miesiące wakacji. Nadchodzący rok szkolny może przynieść znaczące zmiany w systemie edukacji. Szczegóły poznamy po 27 czerwca, kiedy to Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończy w Toruniu ogólnopolską debatę o systemie oświaty.
Uroczystości w salach gimnastycznych, akademie i rozdanie świadectw zakończyły roczne zmagania z nauką 350 tys. uczniów z Lubelszczyzny. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w lubelskim Zespole Szkół nr 10 przy ulicy Biedronki tradycyjnie odbyło się w sali gimnastycznej. – Kończący się rok szkolny był bogaty w osiągnięcia uczniów. Jesteśmy dumni ze wszystkich waszych sukcesów – mówiła podczas uroczystości dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska. – Życzę wam, aby wasze losy potoczyły się jak najlepiej, byście byli dobrymi ludźmi, otoczonymi przyjaciółmi i mam nadzieję, że zachowacie w sercach życzliwą pamięć o swojej szkole – dodała.
Uczniowie zdobyli laury w licznych konkursach: plastycznych, poetyckich, strzeleckich czy historycznych i patriotycznych, a szkoła uzyskała kolejne certyfikaty, zostając Szkołą Dobrego Wychowania, Szkołą Przyjazną Żywieniu i Ambasadorem Życzliwości. – Świadectwo wprawdzie bez paska, ale co tam, lody muszą być – śmiała się babcia dziewięcioletniego Kuby, ucznia Szkoły Podstawowej nr 46 im. króla Jana III Sobieskiego. Wnuczek pierwsze tygodnie wakacji spędzi razem z nią. Później czeka go wyjazd nad morze.

Zakończenie roku w Świdniku

W Świdniku rok szkolny zakończyło 3877 uczniów, w tym 1085 gimnazjalistów, 2493 uczniów szkół podstawowych i 287 licealistów. W tym roku także pierwszy raz 12 uczniów z Niepublicznej Szkoły Atena. To był dobry rok dla świdnickiej oświaty. – Jesteśmy liderami w województwie zarówno pod względem edukacyjnym, jak i sportowym. Nasze wyniki sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych oraz egzaminu gimnazjalnego są wyższe niż średnia w powiecie świdnickim, województwie czy kraju. Czekamy tylko na wyniki egzaminu maturalnego w II LO i sądzimy, że będą równie wysokie. Imponująca jest także liczba laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (w sumie jest ich 51, co daje jeden z najwyższych wyników w województwie.) – mówił burmistrz Świdnika Waldemar Jakson. Wakacje to również czas zasłużonego odpoczynku dla 377 nauczycieli świdnickich szkół. 60% stanowią nauczyciele dyplomowani, blisko 25% mianowani, a 15% – stażyści i kontraktowi. – Nauczyciele świdnickich placówek oświatowych to świetnie wykształcona kadra pedagogiczna, stale doskonaląca swoje kompetencje zawodowe, często posiadająca kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów, otwarta na innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, aktywna i zaangażowana w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz podejmująca liczne działania pozaszkolne – podkreśla burmistrz Świdnika. (EM.K.)