Wizyta przedszkolaków

(9 maja) Grupy przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie wybrały się na wycieczkę na strzelnicę myśliwską w Kumowej Dolinie. Był to wyjątkowo słoneczny piękny dzień. Przedszkolaków i ich opiekunów powitali chełmscy myśliwi.


Spacer rozpoczęto od obejrzenia strzelnicy, jej poszczególnych osi strzeleckich. Po „Parku urządzeń łowieckich”, „Łowieckiej ścieżce edukacyjnej” i „Ekspozycji budek lęgowych” oprowadzał Mirosław Sawicki. Czasami udało się słyszeć głos ptaków, a co chwilę głos koguta bażanta. Baczne oczy najmłodszych obserwatorów przyrody wypatrzyły ławice ryb w oczku wodnym i wygrzewające się na piasku jaszczurki. W „Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej” przedszkolaki, oglądając prezentację, poznawały gatunki i odgłosy poszczególnych zwierząt łownych. Ciekawostki z życia zwierząt omawiał Marian Rudnik, prezes ORŁ w Chełmie.

Była również świetna zabawa z lupami i siatką do łapania owadów pod opieką przedstawicieli Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Brzeźnie – Ryszarda Suszyńskiego i Pawła Łapińskiego. Główną działalnością Ośrodka jest bowiem szeroko pojęta edukacja ekologiczna adresowana do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, są to między innymi: wycieczki i zajęcia terenowe, konkursy, wykłady, prelekcje i zajęcia edukacyjne, działalność wystawiennicza. Podsumowaniem wizyty przedszkolaków na strzelnicy było pieczenie na ognisku i konsumpcja kiełbasek oraz zabranych na wycieczkę smakołyków.