Wkrótce nowi rektorzy

Wybory rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przybrały niespodziewany obrót. Po skreśleniu z listy kandydatów prof. dr. hab. Ryszarda Maciejewskiego, dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, w rozgrywce pozostali: obecny prorektor ds. nauki, prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk i dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Trwają przygotowania do wyborów rektorskich na pięciu lubelskich uczelniach wyższych. Na dwóch wybory już prawie na finiszu. Nie brakuje emocji. W ubiegłym tygodniu okazało się, że z trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu Medycznego pozostało tylko dwóch.

Zaskoczenie u „Medyków”

Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego uczelni, nie jest już kandydatem na stanowisko rektora. Nie uzyskał wymaganej większości głosów w trakcie głosowania senatu i został skreślony z listy kandydatów. Jak w czwartek, 21 maja, podał prof. dr hab. Jarosław Dudka, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Rada Uczelni wskazała dwóch kandydatów na stanowisko rektora na kadencję 2020-2024. Są to: obecny prorektor ds. nauki, prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk i dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Profesor Maciejewski nie kryje zaskoczenia takim obrotem sprawy, bo jego zdaniem głosowanie w senacie powinno mieć jedynie charakter opiniodawczy. W ubiegłym tygodniu złożył wniosek do rektora UM o reasumpcję głosowania. Po odrzuceniu prośby przez władze uczelni, które uznały głosowanie senatu za ważne, złożył odwołanie do ministra zdrowia i jak zapowiedział w lubelskiej prasie, nie zamierza wycofywać się ze starań o stanowisko rektora.

Na stronie internetowej, poświęconej własnej kandydaturze tak pisał o swoim udziale w tegorocznych wyborach UM: „Jestem przekonany, że moje doświadczenie zawodowe, rozliczne kontakty w środowisku naukowym oraz zaangażowanie w sprawy ludzi pracujących na Uniwersytecie są gwarancją, że w sposób odpowiedzialny i w pełni godny będę pełnił funkcję Rektora naszego Uniwersytetu. Nie przez przypadek moim hasłem, pod którym startuję, a które chcę rozciągnąć na całą moją kadencję jest: Uniwersytet – to ludzie”.

Na UM przedwyborcze spotkanie kandydatów na rektora odbędzie się zdalnie. Uczelniana Komisja Wyborcza postanowiła, że odbędzie się 27 maja br. Jego przebieg będzie transmitowany online i dostępny w sieci aż do dnia wyborów rektora UM, czyli do 2 czerwca br.

Politechnika Lubelska

Przed wyborczym dylematem nie stoi natomiast senat Politechniki Lubelskiej. Do Uczelnianej Komisji Wyborczej swoją kandydaturę na rektora zgłosił tylko prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, dziekan Wydziału Mechanicznego. W ubiegły czwartek, 21 maja, odbyło się spotkanie online kandydata ze społecznością akademicką, na którym profesor Pater przedstawił swój program. Kandydat na rektora planuje m.in. ustanowienie funduszu nauki dzielonego na poszczególne dyscypliny, w zależności od przypisanej do niej kategorii naukowej i liczby osób. 90% tego funduszu ma być przeznaczone na granty badawcze.

W planach dydaktycznych kandydata jest także m.in. szeroka promocja uczelni poprzez wizyty w szkołach absolwentów politechniki i rozwój uczelnianej platformy do kształcenia zdalnego oraz dalsze zwiększanie umiędzynarodowienia studiów. Dodatkowo do studentów zostałby skierowany specjalny program finansujący pomysły i projekty zespołów studenckich i kół naukowych.

Zamierzenia inwestycyjne, które chciałby przeprowadzić prof. Zbigniew Pater, to m.in. remont akademików przy maksymalnym udziale środków zewnętrznych (obligacji, funduszy MNiSzW), wykorzystanie zielonej energii i domknięcie spraw budynku przy ul. Bernardyńskiej (dawny pałac Sobieskich), o który toczy się spór ze spadkobiercami. Wybory na politechnice odbędą się 26 maja. – Odbędą się w trybie zdalnego głosowania elektronicznego, na którą to formę pozwalają obecnie obowiązujące przepisy prawa. Głosowanie będzie przeprowadzone za pomocą systemu zapewniającego anonimowość głosującego oraz tajność wyboru – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy lubelskiej politechniki.EK