Włącz się w odnowę Świdnika

Do 31 marca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023.
Projekt Programu Rewitalizacji oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Świdnik w zakładce „Rewitalizacja Miasta Świdnik”. Wypełniony formularz można przesłać na adres: bfe@e-swidnik.pl, fax: 81 751-76-08 lub złożyć w Biurze Funduszy Europejskich UM Świdnik, ul. Wyszyńskiego 15, pokój 22. (g)