Włącz się w przygotowanie nowej LSR na lata 2023-2029!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza do udziału
w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 dla obszaru gmin:

Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. Dokument ten będzie m.in. wytyczał kierunki dalszych działań LGD oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin członkowskich Stowarzyszenia. Spotkania realizowane będą w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najbliższe spotkanie konsultacyjne odbędzie się już 12 lipca w Dorohusku. Szczegółowych informacji o spotkaniach konsultacyjnych udzielają pracownicy Biura LGD „Ziemi Chełmskiej”, pl. Niepodległości 1/330, 22-100 Chełm, tel./fax 82/562 75 71.

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania Termin/ godzina  spotkania
1. Białopole Urząd Gminy Białopole,
ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole
05.07.2022,
godz. 13.00 – 15.30
2. Dorohusk Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Dorohusku, ul. Parkowa 5,
22-175 Dorohusk-Osada
12.07.2022,
godz. 09.00 – 11.30
3. Dubienka Urząd Gminy Dubienka,
ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka
18.07.2022,

godz. 09.00 – 11.30

4. Horodło Urząd Gminy Horodło,
ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło
22.07.2022,

godz. 09.00 – 11.30

5. Kamień Urząd Gminy Kamień,
ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień
27.07.2022,

godz. 09.00 – 11.30

6. Leśniowice Urząd Gminy Leśniowice, Leśniowice 21a,
22-122 Leśniowice
09.08.2022,

godz. 09.00 – 11.30

7. Wojsławice Urząd Gminy Wojsławice,
ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice
17.08.2022,

godz. 09.00 – 11.30

8. Żmudź Urząd Gminy Żmudź,
ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź
19.08.2022,

godz. 09.00 – 11.30

9. Białopole Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1,
22-135 Białopole
23.08.2022,

godz. 09.00 – 11.30

10. Dorohusk Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Dorohusku, ul. Parkowa 5,
22-175 Dorohusk-Osada
26.08.2022,

godz. 13.00 – 15.30

11. Dubienka Gminny Ośrodek Kultury
w Dubience, ul Armii Wojska Polskiego 3,
22-145 Dubienka
30.08.2022,

godz. 13.00 – 15.30

12. Horodło Gminny Ośrodek Kultury w Horodle,
ul. Hrubieszowska 1, 22-523 Horodło
06.09.2022,

godz. 13.00 – 15.30

13. Kamień Świetlica Wiejska w Strachosławiu,
Strachosław 22-113
09.09.2022,

godz. 13.00 – 15.30

14. Leśniowice Urząd Gminy Leśniowice, Leśniowice 21a,
22-122 Leśniowice
13.09.2022,
godz. 13.00 – 15.30
15. Wojsławice Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim, Majdan Ostrowski 100,  22-120 Wojsławice 20.09.2022,
godz. 13.00 – 16.00
16. Żmudź Gminne Centrum Kultury w Żmudzi,
ul. Kasztanowa 21,22-114 Żmudź
30.09.2022,
godz. 13.00 – 15.30

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here