Władze powiatu z absolutorium

Rada powiatu krasnostawskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium zarządowi powiatu krasnostawskiego. Gdyby do tego nie doszło trzeba by go było wymienić.

17 czerwca roku odbyła się kolejna sesja rady powiatu w Krasnymstawie. Omawiano na niej m.in. raport o stanie powiatu za 2018 rok, a także udzielono absolutorium zarządowi powiatu. – Raport przedstawia dane dotyczące z zakresu wielu zagadnień takich, jak: infrastruktura szkolna i sportowa, transport i komunikacja drogowa, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, środowisko i czysta energia, kultura i turystyka – wylicza Tomasz Kliszcz ze starostwa w Krasnymstawie. Istotnym elementem dokumentu jest wykonanie w roku 2018 „Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Krasnostawskiego na lata 2018-2020”. Raport, który przedstawił starosta Andrzej Leńczuk, omawia m.in. główne działania realizowane przez powiat w 2018 r.

Obszarem, w ramach którego poniesiono największe wydatki był ten związany z transportem i komunikacją drogową. – W sumie wydano na ten cel kwotę ponad 15 mln złotych, co stanowi ponad 70 procent ogółu wydatków. Drugą dziedzinę, w której poczyniono kosztowne inwestycje stanowiła infrastruktura szkolna i sportowa. Suma nakładów w tej kategorii wyniosła 4,15 mln złotych, czyli 19,11 procent całości wydatków – informuje Kliszcz. Starosta mówił też, że zarząd powiatu w zakresie drogownictwa zgłosił zastrzeżenia do zbyt niskiego wskaźnika długości dróg względem poniesionych na ten cel kosztów.

Ważne jest bowiem to, by racjonalnie dysponować środkami finansowymi. Kolejnym aspektem wskazanym jako wymagający zmian jest sposób organizacji i koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych. – Natomiast w zakresie ochrony zdrowia zarząd widzi konieczność wypracowania i podjęcia długofalowych działań w celu zmniejszenia długu szpitala i pozyskania wykwalifikowanej kadry medycznej.

Jednocześnie mówiąc o SP ZOZ w Krasnymstawie wskazano na błędy w funkcjonowaniu pewnych obszarów. W kolejnej istotnej dla mieszkańców dziedzinie – pomocy społecznej również stwierdzono nieprawidłowości. Wskazano na wieloletni konflikt pomiędzy dyrekcją a pracownikami DPSu znajdującego się przy ul. Kwiatowej. Spór ten dzięki zdecydowanym działaniom obecnego zarządu został zażegnany już w grudniu 2018 r. – zauważa Kliszcz.

Warto dodać, że choć raport jest składany przez zarząd powiatu wybrany przez obecną radę (zdominowaną przez PiS), dotyczy on w głównej mierze działalności zarządu poprzedniej kadencji (gdzie rządził przede wszystkim PSL w koalicji z PO i PZK). Paradoksalnie więc, nowa rada oceniając poczynania poprzedniego zarządu nie mogła nie wystawić mu „jedynki”. Negatywny wynik głosowania uderzyłby bowiem nie w poprzedniego starostę Janusza Szpaka i jego ludzi, a w nowy zarząd ze starostą Leńczukiem na czele. Nie udzielenie absolutorium zarządowi byłoby równoznaczne z jego odwołaniem. Nie dziwi więc fakt, że podczas poniedziałkowej sesji wszyscy spośród 18 zebranych radnych zagłosowali za przyjęciem wspomnianego raportu i za absolutorium dla zarządu. (kg)