Wnioski klepnięte

89 wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego na 2017 rok pozytywnie przeszło oceną formalną. Komisja, pracująca pod przewodnictwem wiceprezydenta Stanisława Mościckiego, odrzuciła 67 zgłoszonych przez mieszkańców zadań.

To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Chełma do końca czerwca br. zgłaszali najpilniejsze osiedlowe inwestycje do realizacji na przyszły rok. W sumie do magistratu wpłynęło blisko 160 wniosków. Dotyczyły one głównie budowy i remontów dróg na osiedlach, chodników czy placów zabaw. Nie wszystkie jednak zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. Specjalnie powołana komisja, składająca się w dużej mierze z miejskich urzędników, dyrektorów wydziałów, której przewodniczył wiceprezydent Stanisław Mościcki, sprawdziła już każde zgłoszone zadanie.
– Sprawdzane były stan prawny gruntów, na których inwestycja miałaby być wykonana, kwestie budowlane, czy są możliwości techniczne, by takie zadanie zrealizować a także każdy wniosek dotyczący budowy lub remontu drogi był analizowany pod względem prawa drogowego – mówi Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta Chełma.
Pozytywną ocenę przeszło 89 wniosków: na osiedlu Rejowiecka 7, Śródmieście – 25, Zachód – 5, Słoneczne – 4, XXX-lecia – 5, Działki – 10, Kościuszki – 5, Dyrekcja Dolna – 10, Dyrekcja Górna – 11, Cementownia – 7. Komisja odrzuciła w sumie 67 zgłoszonych zadań. Najwięcej, bo aż 33, z osiedla Działki. – Większość z nich dotyczyła tej samej ulicy i budowy wjazdów na prywatne posesje – opowiada R. Kurczewicz. – Na osiedlu Zachód zostało odrzuconych 14 wniosków, z powodu braku terenów miejskich pod wskazywane zadanie. Poza tym w wielu przypadkach szacunkowa wartość inwestycji przekraczała dopuszczalną kwotę, czyli 250 000 zł na jedno osiedle. Z kolei pozytywną ocenę formalną przeszły wszystkie zgłoszone inwestycje z osiedla Rejowiecka.
Jak mówi Roland Kurczewicz, na kartach do głosowania liczba wniosków będzie mniejsza, bo kilka z nich dotyczy tej samej inwestycji. – Ostateczne listy będą znane na przełomie sierpnia i września br. Wtedy też podamy konkretne zadania. Te, które dostaną najwięcej głosów, znajdą się w przyszłorocznym budżecie Chełma i zostaną, zgodnie z ideą budżetu obywatelskiego, zrealizowane – dodaje.
Głosowanie ma odbyć się w dniach od 18 do 23 września. (jar)