Wnioski ratusza do Polskiego Ładu

W kolejnej edycji Polskiego Ładu, poświęconej zabytkom, można złożyć do 9 wniosków. Właśnie tyle wniosków złożyło miasto Chełm, choć pula pieniędzy na realizację tego programu jest ograniczona. Przedstawiamy wszystkie:

1. Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczkowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie (kwota dofinansowania: 1 000 000 zł, wkład własny: 25 000 zł)

2. Rewitalizacja budynku UM Chełm ul. Lubelska 63 w Chełmie (kwota dofinansowania: 3 499 000 zł, wkład własny: 201 000 zł)

3. Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie (kwota dofinansowania: 3 430 000 zł, wkład własny: 70 000 zł)

4. Rewitalizacja os. Dyrekcja Górna i Dolna w Chełmie (kwota dofinansowania: 3 499 000 zł, wkład własny: 101 000,00 zł)

5. Renowacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Lwowskiej oraz ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie (kwota dofinansowania: 3 430 000,00 zł, wkład własny: 70 000,00 zł)

6. Remont dachu i elewacji wraz zagospodarowaniem terenu okalającego przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie – etap I (kwota dofinansowania: 3 430 000,00 zł, wkład własny 70 000,00 zł)

7. Remont dachu i elewacji wraz zagospodarowaniem terenu okalającego przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie – etap II (kwota dofinansowania: 3 430 000,00 zł, wkład własny 70 000,00 zł)

8. Rewitalizacja Zespołu Kamieniczek Mieszczańskich w Chełmie (kwota dofinansowania 3 234 000,00 zł, wkład własny 66 000 zł)

9. Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górce Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie. (mo)