Woda nadaje się już do spożycia

Przez kilka upalnych, sierpniowych dni mieszkańcy pięciu miejscowości nie mogli spożywać wody, bo w ujęciu w Kasiłanie wykryto bakterie E.Coli. Po przeprowadzeniu chlorowania i przebadaniu wody sanepid stwierdził, że już można ją pić.

24 sierpnia br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie wydała komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w związku z wykryciem bakterii E.Coli w ujęciu wody w Kasiłanie. Od tego dnia obowiązywała przerwa w dostawie wody dla odbiorców z Kumowa Majorackiego, Kumowa Plebańskiego, Sielca, Kasiłanu i Dębiny.

Leśniowiccy urzędnicy podjęli działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości, tj. przeprowadzili chlorowanie. W międzyczasie mieszkańcom pięciu miejscowości wodę do picia w beczkowozach dostarczali strażacy OSP. Wkrótce chełmski sanepid pobrał próbki i przebadał wodę. 29 sierpnia, po zapoznaniu się z wynikami badań pracownicy chełmskiego sanepidu poinformowali, że woda dostarczana przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Kasiłanie spełnia już wymagania i nadaje się do spożycia.(mo)