Woda nie podrożeje

W 2017 roku nie będzie podwyżek cen wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków.
Prezydent Lublina zaaprobował propozycję nowej taryfy opłat za wodę i odprowadzania ścieków przedstawioną przez MPWiK. Nie przewiduje ona podwyżek. Nowe-stare ceny będą obowiązywać od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku. Mieszkańcy nadal będą płacić 3,72 zł brutto za metr sześcienny wody i 5,19 zł za metr sześcienny ścieków.
– Stawki pozostaną bez zmian. To ważna informacja dla lublinian i wszystkich podmiotów korzystających z usług MPWiK – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Rok 2017 to także rok inwestycji wodociągowych. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Środki na to pochodzą m.in. z funduszy unijnych. Spółka MPWiK w ostatnich latach zbudowała 64 kilometry sieci wodociągowej i 94 kilometry sieci kanalizacyjnej za łączną kwotę blisko 342 milionów złotych. – Wszystkie zadania zrealizowane przez MPWiK, naszą strategiczną spółkę, przede wszystkim rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków zostały przeprowadzone wzorowo – podkreśla prezydent Krzysztof Żuk.
(EM.K.)