Woda uderzy po kieszeniach

Dwa grosze więcej za metr sześcienny wody i prawie 30 groszy za ścieki. Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na najbliższe 3 lata.

Zarząd Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w ślad za pismem z 23 maja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie, poinformował ostatnio, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie 21 maja „zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Krasnystaw na okres 3 lat”.

– W związku z powyższym od 1 czerwca 2019 zmianie ulega cena netto: za dostarczoną wodę dla prowadzonych gospodarstw domowych z 2,42 zł za 1 m sześcienny na 2,44 za 1 m sześcienny oraz za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych z 4,25 zł za 1 m sześcienny na 4,54 zł za 1 m sześcienny. Do powyższej ceny należy doliczyć obowiązujący 8-procentowy podatek VAT – czytamy w komunikacie wydanym przez zarząd KSM. (kg)