Woda w SMS-ie

Kończy się kolejny okres rozliczeniowy za wodę w gminie Siennica Różana. Ze względu na sytuację epidemiczną odczyty wodomierzy przez pracowników urzędu są zawieszone, a odbiorcy są proszeni o samodzielne sprawdzenie zużycia wody i przekazanie informacji SMS-em.

W krótkiej wiadomości tekstowej do danych z wodomierza trzeba dopisać imię i nazwisko oraz adres odbiorcy. Właściciele budynków w sołectwach: Siennica Różana, Siennica Królewska Duża, Siennica Królewska Mała, Rudka, Wola Siennicka i Kozieniec, powinni przesłać informacje pod numer: 508 101 229. Pod numer 515 960 475 dane mogą wysyłać odbiorcy wody z sołectw: Zagroda, Żdżanne, Maciejów i Boruń, natomiast informacje o zużyciu wody w sołectwie Wierzchowiny zostaną odczytane zdalnie.

Wszyscy odbiorcy powinni przesłać aktualny stan wodomierzy, w przeciwnym przypadku ilość pobranej wody będzie ustalona na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Mieszkańcy gminy Siennica Różana otrzymają faktury od sołtysów, natomiast do właścicieli budynków, którzy mieszkają poza gminą, zostaną one wysłane pocztą. Należności można regulować w kasie urzędu gminy, u sołtysów, w banku lub przelewem. (i)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here