Woda w Surhowie zanieczyszczona

Krasnostawski sanepid poinformował o zanieczyszczonym wodociągu w Surhowie w gminie Kraśniczyn. Do odwołania woda z gminnej sieci nie nadaje się do spożycia.

Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn, poinformowała mieszkańców o decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, dotyczącej zanieczyszczenia wodociągu w Surhowie. Natychmiast zostały podjęte działania naprawcze, poprzez płukanie i dezynfekcję sieci.

Na poniedziałek (3 października) są zaplanowane kolejne badania próbek wody. Wójt Grzesiuk ma nadzieję, że pozwolą one służbom sanitarnym wydać pozytywną decyzję i mieszkańcy znów będą mogli spożywać wodę z gminnej sieci.

Wodociąg w Surhowie zaopatruje w wodę sołectwa Surhów, Kolonia Surhów i Łukaszówka. Na razie woda dla mieszkańców jest dostarczana do posesji w pojemnikach i przeznaczona do celów spożywczych. Z kolei jednostki OSP dowożą wodę do celów bytowych. Każdy przyjazd strażaków-ochotników jest sygnalizowany specjalnym dźwiękiem. (s)