Wojewoda da na Graniczną i Tokarzewskiego?

W Krasnymstawie szykuje się wielka drogowa inwestycja, oczekiwana przez mieszkańców od wielu lat. Władze powiatu wspólnie z miastem chcą przebudować ulicę Tokarzewskiego, Graniczną i Bojarczuka. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to prawie 7,4 mln zł! Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Stan techniczny nawierzchni ul. Granicznej od lat jest dramatyczny. Mieszkańcy w poprzednich kadencjach samorządu upominali się o nową drogę, ale ówczesne władze miasta jak i powiatu stawiały na inne inwestycje. W coraz gorszym stanie jest też ul. Tokarzewskiego. Po deszczach zbierają się na niej olbrzymie kałuże, które zalewają posesje.

Jest szansa, że w przyszłym roku obie ulice zostaną kapitalnie wyremontowane. Powiat krasnostawski, jako lider, wspólnie z miastem Krasnystaw do Funduszu Dróg Samorządowych złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy ulic: Tokarzewskiego, części Granicznej i Bojarczuka. Całe zadanie jest szacowane na prawie 7,4 mln zł. Wysokość dotacji, o jaką ubiegają się krasnostawskie samorządy, to 3 634 000 zł. Miasto zapewniło, że na to bardzo duże przedsięwzięcie drogowe w budżecie na przyszły rok zarezerwuje kwotę 2 614 000 zł. Powiat krasnostawski natomiast dołoży 1 120 000 zł.

Wnioski składa się do wojewody lubelskiego. Mieszkańcy Granicznej i Tokarzewskiego bardzo liczą na to, że w pozyskaniu dofinansowania na tę niezwykle ważną i od lat oczekiwaną przez nich inwestycję może pomóc fakt, iż władze powiatu krasnostawskiego wywodzą się z Prawa i Sprawiedliwości, a więc tego samego ugrupowania politycznego, co wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Jeśli krasnostawskie samorządy dostaną finansowe wsparcie z Funduszu, inwestycja zostałaby zrealizowana w 2020 r. Wtedy do przebudowy pozostałby jedynie odcinek Granicznej od ul. Piłsudskiego do ul. Tokarzewskiego. (ps)