Wojsko wzywa!

Od 16 marca do 7 kwietnia prowadzono na terenie powiatu krasnostawskiego kwalifikację wojskową. – W tym roku obowiązek stawienia się przed komisją dotyczył mężczyzn urodzonych w 1997 r. oraz starszych, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – informuje Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. Obowiązek taki spoczywał również na kobietach urodzonych w latach 1992-1997, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub też pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Oceny zdolności do czynnej służby w wojsku dokonywała powiatowa komisja lekarska w Krasnymstawie, przed którą stawiło się łącznie 361 mężczyzn z rocznika 1997, pięciu starszych, a także siedem pań. Zdecydowana większość badanych została uznana za zdolnych do służby wojskowej i otrzymała kategorię „A”. – Obecnie ustalane są przyczyny niezgłoszenia się osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej. Ze wstępnych informacji wynika, że przebywają one za granicą – mówi Kamiński.