Wojsławianie łamali się opłatkiem

Kilkaset osób przybyło na wigilię wojsławian, organizowaną przez władze gminy Wojsławice. Zebranych w budynku ratusza powitał wójt Henryk Gołębiowski, który złożył też mieszkańcom świąteczne życzenia.

Modlitwę odmówił proboszcz miejscowej parafii ksiądz Zbigniew Kasprzyk. Wszystkiego najlepszego na święta i zdrowia mieszkańcom gminy Wojsławice życzyli również wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz wicestarosta chełmski Tomasz Szczepaniak. Podczas wigilii Stowarzyszenie „Przytulisko”, z prezesem Marianem Lackowskim na czele, prowadziło zbiórkę pieniędzy na zakup wózka dla niepełnosprawnej Julki z Wojsławic. Wigilia była okazją do wręczenia tytułu honorowego obywatela Wojsławic Edmundowi Jarosiewiczowi. Tytuł przyznała rada gminy, a wręczyli go: Adam Łopocki – przewodniczący i Alicja Jabłońska – wiceprzewodnicząca. Kolędy śpiewał m.in. zespół „Promyki”, funkcjonujący przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. (ps)