Wojsławice inwestują

Wojsawice w przyszłym roku chcą wydać na inwestycje ponad 10 mln zł, czyli tyle, ile gminę kosztowały wszystkie wydatki w 2015 roku.

W przyszłym roku Wojsławice planują wydać kwotę 10,4 mln zł. – Na taką wartość planowanych przedsięwzięć miała wpływ wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych, głównie unijnych – wyjaśnia H. Gołębiowski. – Gmina zdobyła 6,7 mln zł z różnych źródeł.
Inwestycji jest czternaście. – Najważniejsze z nich to modernizacja gminnej oczyszczali ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 4 km sieci wodociągowej, remonty budynku szkoły w Majdanie Ostrowskim, synagogi w Wojsławicach, budynku Wiejskiego Domu Kultury w Rozięcinie, remont i rozbudowa remizy OSP w Hucie, rewitalizacja skweru przy pomniku Tadeusza Kościuszki, przebudowa targowicy w Wojsławicach, odnawialne źródła energii dla mieszkańców, czy modernizacja drogi Stary Majdan – Witoldów – mówi wójt.
Gołębiowski przekonuje, że przyszłoroczny budżet jest zrównoważony, gdyż będzie realizowany w różnych obszarach działalności gminy i w wielu miejscowościach. – To budżet gwarantujący duży postęp w rozwoju całej gminy – uważa. – Będzie on wymagał zwiększonego zaangażowania pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, na co wszyscy jesteśmy przygotowani. (s)