Wójt bez wotum zaufania

Rada gminy Krasnystaw nie udzieliła wotum zaufania wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik. Zagłosowała za to za absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r.

Rada Gminy Krasnystaw udzieliła wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas głosowania, które odbyło się na sesji w środę 1 lipca, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, uczestniczący w obradach (13 z 15). Podsumowując 2019 r. wójt Gajowiak-Powroźnik oceniła, że był dobry okres dla gminy, w którym na inwestycje samorząd wydał prawie 10,5 mln zł z około 40-milionowego budżetu. Na liście najbardziej kosztownych zadań można umieścić siedem pozycji, z których większość stanowią inwestycje drogowe.

W ubiegłym roku najpoważniejszym zadaniem był zakup i montaż 415 zestawów kolektorów słonecznych, które kosztowały ponad 4,6 mln zł. Z tej kwoty około 3,25 mln zł stanowiła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Z tego samego źródła pochodziła większość pieniędzy na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej. Prace w Punkcie Przedszkolnym w Stężycy Kolonii i SP w Siennicy Nadolnej kosztowały ponad 4,1 mln zł.

W 2019 r. gmina Krasnystaw wybudowała odcinek drogi prowadzący do mostu na Wieprzu w Stężycy Nadwieprzańskiej i przebudowała tę przeprawę. Koszt robót sięgnął 1,65 mln zł, z czego ponad 780 tys. zł to dotacja, którą gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Razem z samorządem województwa gmina Krasnystaw przebudowała fragment trasy wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw. Na tę inwestycję samorząd gminny wydał 1,34 mln zł.

Kolejnym poważnym wydatkiem zapisanym w ubiegłorocznym budżecie była przebudowa drogi powiatowej Krasnystaw – Latyczów – Dworzyska – Wał – Wólka Orłowska. Inwestycja, realizowana wspólnie z powiatem krasnostawskim i miastem Krasnystaw kosztowała gminę ponad 500 tys. zł. Po ponad 200 tys. zł samorząd wydał również na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stężycy Kolonii i rozpoczęcie projektu „Szczęśliwy żłobek – szczęśliwe dzieciństwo” przez SP w Jaślikowie.

Na drogę w Stężycy Kolonii gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z kolei projekt, który obejmuje remont i wyposażenie żłobka filii szkolnej także w Stężycy Kolonii, jest współfinansowany ze środków RPO WL.

Jednogłośne absolutorium poprzedziła prezentacja raportu o stanie gminy i głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Co ciekawe w tym przypadku 7 radnych było „za” (Mirosław Berbeć, Wanda Domańska, Robert Ćwirta, Agnieszka Figlarska, Anita Sokól, Leszek Szeniak, Andrzej Szostak), nikt nie głosował „przeciw”, a 6 członków rady „wstrzymało się” od głosu (Andrzej Bąk, Jerzy Pastuszak, Krzysztof Golec, Marian Bartyka, Daniel Haratym i Zbigniew Węcławik).

W sesji nie brało udziału dwoje radnych (Agnieszka Błaziak, Magdalena Nowacka). Przepisy mówią, że aby uzyskać wotum zaufania, wójt musi mieć pozytywną ocenę co najmniej 8 radnych, formalnie wójt gminy Krasnystaw wotum więc nie uzyskała. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada może w takiej sytuacji (lecz nie musi), zainicjować procedurę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta, ale tylko wtedy, jeśli ten nie uzyska wotum zaufania w dwóch kolejnych latach. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here