Wójt odzyskała zaufanie rady

Rada Gminy Krasnystaw udzieliła wotum zaufania wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik, zagłosowała też za absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wójt wotum zaufania nie otrzymała.

Sesja rady gminy Krasnystaw odbyła się w czwartek, 22 lipca. Za udzieleniem absolutorium za wykonanie przez wójt budżetu w 2020 r. zagłosowali wszyscy radni, a podczas głosowania nad wotum zaufania 11 radnych zagłosowało „za” (Andrzej Bąk, Leszek Szeniak, Magdalena Nowacka, Robert Ćwirta, Agnieszka Błaziak, Zbigniew Węcławik, Andrzej Szostak, Wanda Domańska, Mirosław Berbeć, Agnieszka Figlarska, Anita Sokół), a 4 wstrzymało się od głosu (Krzysztof Golec, Marian Bartyka, Daniel Haratym i Jerzy Pastuszak).

– Prognozy gospodarcze na 2020 rok związane z pandemią były bardziej pesymistyczne niż okazało się to w rzeczywistości, ale nie zmienia to faktu, że był to ciężki rok. Widać to na przykład po wpływach z podatku od osób fizycznych PIT, które powinny co roku rosnąć w naszym przypadku o około 400 – 600 tys. zł. O ile w 2018 r. mieliśmy z tego tytułu prawie 4 mln 300 tys. zł, a rok później około 4 mln 950 tys. zł, to w 2020 r. ten poziom się nie zmienił – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Jednocześnie wójt podkreśla, że dzięki dyscyplinie wydatków po wielu latach po raz pierwszy samorząd zamknął budżet nadwyżką w wysokości około 1 mln 400 tys. zł.

– Jeszcze bardziej optymistyczne są dane o nadwyżce operacyjnej w wysokości 4 mln 400 tys. zł, świadczącej o możliwościach inwestycyjnych. To kwota porównywalna do miasta Krasnystaw, które ma budżet dwukrotnie większy od naszego – dodaje Gajowiak-Powroźnik.

Na inwestycje gmina Krasnystaw wydała w ubiegłym roku około 8 mln zł. Najwięcej, bo prawie 3 mln 100 tys. zł pochłonęła termomodernizacja szkół w Jaślikowie, Krupem i w SP nr 3 Krasnymstawie. W 2020 roku gmina realizowała również wspólne zadania drogowe z samorządami – wojewódzkim i powiatowym. Na przebudowę drogi wojewódzkiej 842 Krasnystaw – Rudnik Szlachecki w Zażółkwi, samorząd przeznaczył prawie 800 tys. zł. Kolejne 200 tys. zł to środki na przebudowę trasy powiatowej w Bzitem i dokumentację techniczną podobnej inwestycji na trasie Zakręcie – Majdan Krzywski. Ponadto prawie 450 tys. zł gmina przekazała na dokapitalizowanie spółki Kras-Eko i 150 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w Siennicy Nadolnej.

Plan dochodów na 2020 rok został wykonany w 101,53 procent, a wydatków w 93,74 procent.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wójt Gajowiak-Powroźnik wotum zaufania od rady nie otrzymała. „Za” wotum zagłosowało wówczas 7 radnych (Mirosław Berbeć, Wanda Domańska, Robert Ćwirta, Agnieszka Figlarska, Anita Sokól, Leszek Szeniak, Andrzej Szostak), nikt nie głosował „przeciw”, a 6 członków rady „wstrzymało się” od głosu (Andrzej Bąk, Jerzy Pastuszak, Krzysztof Golec, Marian Bartyka, Daniel Haratym i Zbigniew Węcławik). W sesji w lipcu 2020 r. nie brało udziału dwoje radnych (Agnieszka Błaziak, Magdalena Nowacka).Do udzielenia wotum potrzebne jest 8 głosów „za”. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here