Wójt ostrzega: Opłata za śmieci wzrośnie!

– Segregujmy odpady tak, jak mówi instrukcja, a mieszkańcy naszej gminy unikną niepotrzebnych skutków finansowych – apeluje wójt Izbicy Jerzy Lewczuk w ulotce, która krąży po gminie.

Dziś mieszkańcy gminy Izbica, którzy zadeklarowali segregację odpadów, płacą miesięcznie za ich wywóz 8 zł (od osoby). Ci, którzy śmieci nie segregują, obciążeni są kwotą 13 zł. Stawki te nie należą do wygórowanych, ale być może niebawem to się zmieni. Okazuje się bowiem, że składowanie nieczystości na terenie gminy Izbica nie przebiega w sposób prawidłowy. Dostrzegł to wójt Jerzy Lewczuk, który w specjalnie przygotowanym piśmie zaapelował i jednocześnie przestrzegł mieszkańców.

– Urząd gminy Izbica przypomina osobom, które zadeklarowały chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o obowiązku prawidłowej ich segregacji – pisze wójt. Proces segregowania odpadów rozpoczyna się w prywatnych gospodarstwach domowych i trzeba pamiętać, że odpady szło, papier, plastik, metal i odpady biodegradowalne nie mogą być wrzucane do jednego worka na śmieci – dowiadujemy się z pisma. – Niestety, segregacja w naszej gminie nie przebiega prawidłowo.

Mieszkańcy, mimo zadeklarowania segregacji odpadów komunalnych, nie robią tego prawidłowo. Jeżeli nie zaczniemy odpowiednio segregować odpadów „u źródła”, to przekroczymy dopuszczalne poziomy składowania odpadów i na gminę zostanie nałożona kara finansowa, co związane będzie z koniecznością kolejnej podwyżki za odbiór odpadów komunalnych.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych pozwoli uniknąć takiej sytuacji, ale to zależy od Państwa czy śmieci, jakie produkowane są w każdym domu w naszej gminie, trafią do odpowiedniego worka/pojemnika, czy zostaną bezmyślnie wyrzucone do odpadów zmieszanych -przestrzega Lewczuk.

Wójt Izbicy zadeklarował na koniec, że w przypadku powstania oszczędności zaproponuje radzie gminy już na rok 2020 obniżenie opłat za odpady, „co zapewne będzie miało znaczenie dla budżetów domowych”. Lewczuk przypomina też, by nie spalać śmieci w piecach i kominkach. – Jest to zabronione – podsumowuje. (kg)