Wójt Proskura z absolutorium

Rada gminy Siennica Różana udzieliła wójtowi Leszkowi Proskurze absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas ostatniej sesji za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni.

Ze sprawozdania finansowego za 2020 rok wynika, że plan dochodów gminy Siennica Różana został wykonany w 96,08 procent, a wydatków 86,13 procent.

– Miniony rok, głównie ze względu na pandemię koronawirusa, był ciężki, a mimo to zamknęliśmy go nadwyżką, przekraczającą 1 mln 140 tys. zł – powiedział Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura. – Udało się to osiągnąć dzięki dotacjom, które pozyskaliśmy zarówno ze źródeł unijnych jak i krajowych. Łącznie na inwestycje wydaliśmy prawie 3 mln 900 tys. zł, z czego ponad 2,5 mln to dotacje.

Najwięcej, bo ponad 1 mln 200 tys. zł, samorząd wydał na rewitalizację „Dworku Sztuki” w Siennicy Różanej. Kolejne prawie 640 tys. zł gmina przeznaczyła na przebudowę drogi Zagroda – Maciejów. Około 360 tys. zł kosztowało dokończenie modernizacji urzędu gminy, a ponad 300 tys. zł gmina przeznaczyła na przebudowę i wyposażenie świetlicy w Siennicy Królewskiej Dużej. Wszystkie wymienione zadania były współfinansowane ze środków unijnych. Korzystając z pomocy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ubiegłym roku Siennica Różana przebudowała również trzy drogi.

Na trasę w Boruniu wydała prawie 180 tys. zł, na inwestycję w Zagrodzie – 140 tys. zł, a na zadanie w Siennicy Królewskiej Dużej 100 tys. zł. Inwestycje drogowe samorząd gminny realizował także wspólnie z powiatem krasnostawskim. Razem obydwa samorządy przebudowały fragment trasy w Wierzchowinach, na który wyłożyły po 345 tys. zł. Inne wydatki, jakie miały miejsce w ubiegłym roku to: 150 tys. zł na zakup koparko-ładowarki, 145 tys. zł na zakup samochodu dla OSP Siennica Królewska Duża i 130 tys. zł na dokończenie modernizacji świetlicy w miejscowości Stójło. (i)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here