Wójt z absolutorium i kredytem zaufania

Wszyscy obecni na ostatniej sesji rady gminy Izbica radni, zagłosowali za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla Jerzego Lewczuka. – Rok 2021 był dla nas trudny, przede wszystkim przez pandemię, ale jednocześnie dobry. Nie zmarnowaliśmy tego czasu – uważa wójt gminy Izbica.

Trzynastu radnych wzięło udział w ostatniej sesji rady gminy Izbica i 13 zagłosowało za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy za wykonanie budżetu w 2021 r., oraz udzieleniem mu wotum zaufania. – Radni byli zgodni co do tego, że mamy za sobą trudny, z uwagi na pandemię, rok, ale jednocześnie zgodzili się ze mną w tym, że razem zrobiliśmy wszystko by ten rok nie był rokiem straconym – mówi Nowemu Tygodniowi Jerzy Lewczuk, wójt gminy Izbica. Wójt podkreśla, że gmina wykonała wszystkie założenia budżetu na rok 2021 wzorcowo.

– Mimo, że skupiamy się na spłacaniu długów, jakie ma gmina, i trzeci rok z rzędu nie zaciągnęliśmy żadnych nowych pożyczek, udało się nam przeprowadzić kilka ciekawych inwestycji – przekonuje Lewczuk. Wójt podkreśla, że rok 2021 to kolejny rok, w którym gminie udało się utrzymać funkcjonowanie wszystkich szkół, starczyło pieniędzy na sprawne funkcjonowanie administracji, czy opieki społecznej. – Zakończyliśmy wielką inwestycję, czyli budowę Centrum Kultury w Izbicy, na którą to inwestycję pozyskaliśmy 3,8 mln zł dofinansowania. Własnymi siłami przeprowadziliśmy remont 300 m drogi w Wirkowicach, położyliśmy asfalt na 300 m odcinki drogi w Stryjowie.

Inne inwestycje drogowe to np. remont drogi w Orłowie Drewnianym, czy ul. Stokowej w Izbicy – wylicza Lewczuk. Kolejną, według wójta, bardzo ważną inwestycją, była modernizacja i doposażenie remizy OSP w Kryniczkach. – Wymieniliśmy tam dach, sanitariaty, kosztowało to 316 tys. zł, z czego wkład gminy wyniósł 203 tys. zł – informuje. – Rok 2021 to też podpisanie umowy na wykonanie prawie 100 przyłączeń do kanalizacji na ulicach Lubelska i Skarpa w Izbicy. Oby rok 2022 nie był gorszy – podsumowuje wójt. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here