Wójt z absolutorium i wotum zaufania

Zgodnie z przewidywaniami rada gminy Łopiennik Górny udzieliła wójtowi Arturowi Sawie wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku, a także przyjęła sprawozdanie finansowe.

2019 rok w gminie Łopiennik Górny obfitował w inwestycje. Gmina zakończyła rozpoczętą w 2018 r. termomodernizację budynku po byłym komisariacie policji w Łopienniku Nadrzecznym. Dziś mieści się tam urząd gminy i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dzięki temu przedsięwzięciu interesanci są obsługiwani w zdecydowanie lepszych warunkach, niż dotychczas, mają również lepszy dostęp do służby zdrowia. Realizacja całego zadania kosztowała 3 977 325 zł. Gmina dostała ponad 930 tys. zł dofinansowania. Do remontu dołożył się też NZOZ, wykładając 456 tys. zł.

W minionym roku również dokończono rozpoczętą rok wcześniej inwestycję związaną z odnawialnymi źródłami energii. Za blisko 3,6 mln zł zakupiono i zamontowano 325 sztuk instalacji solarnych do produkcji energii cieplnej, która jest niezbędną do podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Na ten cel gmina pozyskała ponad 2,6 mln zł.

Władze gminy Łopiennik Górny wykazały się też skutecznością w pozyskiwaniu pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych. Za 2,3 mln zł przebudowano drogę gminną łączącą miejscowości Krzywe, Olszanka i Łopiennik Górny z drogą krajową nr 17. Dofinansowanie z FDS wyniosło 1 156 766 zł. Kolejną drogową inwestycją była modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w Olszance. Kosztowała blisko pół miliona złotych. Gmina uzyskała wsparcie w kwocie 348 tys. zł. W ubiegłym roku przebudowano też drogi gminne, które łączą Łopiennik Dolny i Łopiennik Podleśny z drogą powiatową. Na ten cel wydano 733 tys. zł. Z Funduszu gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 513 tys. zł.

Nic dziwnego, że radni gminy na sesji w piątek 31 lipca br. ze stoickim spokojem wysłuchali sprawozdania finansowego, a także raportu o stanie gminy. Dokumenty przyjęli jednogłośnie. Dwunastu radnych, bo tylu wzięło udział w sesji, zagłosowało też za udzieleniem Arturowi Sawie, wójtowi gminy Łopiennik Górny, absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Z kolei 11 było za, a jeden radny wstrzymał się w głosowaniu za udzieleniem wójtowi wotum zaufania. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here