Wójt zapowiada kontrole

Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw, zapowiedziała kontrolę w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych. Pod lupę gmina weźmie: Niemienice, Zażółkiew, Rońsko i Krynica.

Wójt Gminy Krasnystaw przypomina, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do: wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

– Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponadto do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych. Właściciel powinien dostosować wielkość zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do liczby osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości w taki sposób, by jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż w raz w miesiącu, a nie rzadziej niż raz w roku – podkreśla Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. – Właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym – dodaje wójt.

Jednocześnie Gajowiak-Powroźnik przypomina, że właściciel nieruchomości, który nie stosuje się do zaleceń, podlega karze grzywny. – W związku z powyższym zobowiązuje się mieszkańców miejscowości: Niemienice, Zażółkiew, Rońsko i Krynica do złożenia informacji w zakresie posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. – mówi wójt.

Informację należy składać w formie papierowej lub osobiście na adres: Urząd Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw lub drogą elektroniczną na adres e.mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl

W przypadku wątpliwości co do treści złożonej informacji, wójt wezwie do okazania dokumentów źródłowych, tj. umowy oraz dowodów uiszczenia opłat. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here