Wójta apel o rozwagę

Podatek od nieruchomości oraz opłaty za wodę i ścieki w gminie Leśniowice pozostaną bez zmian. Podatek rolny będzie o 3,28 zł niższy w porównaniu z rokiem bieżącym.

 

Przed podjęciem uchwał podatkowych wójt Wiesław Radzięciak zaapelował do radnych o rozwagę, przypominając, że przed gminą sporo przedsięwzięć, wymagających wkładu własnego. Radna Barbara Dziedzic zwróciła uwagę, że rolnicy apelowali o obniżenie podatku rolnego. Podstawą do jego obliczania jest średnia cena skupu żyta ustalona przez Główny Urząd Statystyczny. W poprzednim roku wynosiła ona 53,75 zł, a w tym 52,44 zł za kwintal. Radni, tak jak przed rokiem, postanowili pozostawić stawkę na poziomie ustalonym przez GUS. Oznacza to, że w 2017 r. podatek rolny w gminie Leśniowice wyniesie 131,10 gr za hektar, czyli o 3,28 zł mniej w porównaniu z rokiem 2016. Tylko radna Dziedzic głosowała przeciw takiej stawce.
Radni zdecydowali, że stawki podatku od nieruchomości pozostaną na takim samym poziomie jak w bieżącym roku. Podobnie będzie z cenami za wodę i ścieki. (mo)