Wójtowie debatowali w Izbicy

W siedzibie urzędu gminy w Izbicy odbył się konwent starosty, burmistrza oraz wójtów powiatu krasnostawskiego. Dyskutowano nad budową obwodnicy Krasnegostawu i Izbicy, przebudowy krajowej siedemnastki, czy budowie zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz.

Pierwszym punktem posiedzenia było wystąpienie dyrektora departamentu strategii i rozwoju urzędu marszałkowskiego w Lublinie Bogdana Kawałko. Przedstawił on założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 roku. Zwrócił się także z prośbą do reprezentantów samorządów o przedstawienie oczekiwań miejscowych gmin, które mają być rozważane podczas dalszych prac nad projektem Strategii. Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski, rozpoczął dyskusję, zachęcając jednocześnie do zgłaszania sugestii i wniosków.

Ponadto starosta zasugerował przedstawienie powiatu jako obszaru rolno-przemysłowego, ze względu na potencjalne zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów, a w konsekwencji rozwój przemysłu rolno-spożywczego w naszym regionie. Z kolei wójt Izbicy Jerzy Lewczuk mówił o demografii i stworzeniu takich warunków do życia, które zachęciłyby mieszkańców gmin powiatu krasnostawskiego do powrotu z zagranicy.

Mówiono też o potrzebie budowy obwodnicy Izbicy i Krasnegostawu oraz atrakcyjności inwestycyjnej gmin Krasnystaw i Izbica, przez które przebiega nie tylko droga krajowa nr, 17 ale i linia kolejowa. Na wniosek starosty Leńczuka uczestnicy konwentu sformułowali wnioski, które zostały przesłane do departamentu strategii i rozwoju urzędu marszałkowskiego w Lublinie.

Znalazły się wśród nich: uwzględnienie w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego połączenia drogi wojewódzkiej nr 842 z drogą krajową nr 19 Via Carpatia, drogi nr 846, 843, 837 i 812 w kierunku granicy państwa, budowa zbiornika retencyjnego dla miasta Krasnystaw na rzece Wieprz (obejmującego obszar łąk w dorzeczu rzeki Wieprz w mieście Krasnystaw, gminie Krasnystaw, Latyczowie do mostu przy elektrowni wodnej w Tarnogórze), który będzie miał funkcję przeciwpowodziową, budowa zbiornika o charakterze retencyjnym na rzece Wolica w miejscowości Topola w gminie Izbica, uwzględnienie nakładów na infrastrukturę kolejową, czy wsparcie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w powiecie. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here