Wólczańska przejdzie remont

Wyremontowany zostanie fragment ulicy Wólczańskiej (równoległa do Abramowickiej). Chodzi o odcinek od posesji numer 83 do skrzyżowania z ulicą Odległą. Zarząd Dróg i Mostów rozstrzygnął przetarg w tej sprawie.


Zwyciężyło Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie, które zaproponowało najmniej, bo niecałe 299 tysięcy złotych. Na realizację inwestycji miejscy urzędnicy zamierzali maksymalnie przeznaczyć 300 tysięcy złotych brutto. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Zarząd Dróg i Mostów.

Znacznie więcej aniżeli Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie, bo ponad 467 tysięcy złotych, zażyczyło sobie konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz spółki Altor z Mińska Mazowieckiego. Najdroższą ofertę złożył pruszkowski Strabag, który zaproponował prawie 579 tysięcy złotych. Wszystkie firmy proponowały 5-letni okres gwarancji.

Ulica Wólczańska ma zostać wyremontowana na odcinku od posesji numer 83 do skrzyżowania z ulicą Odległą. Remont ma się zakończyć najpóźniej 1 czerwca tego roku. Wykonawca będzie musiał m.in.: „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here